do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 8/2021, data dodania: 20.07.2021

Porada aktualna na dzień 08-12-2021

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym

PROBLEM

Prowadzimy biuro rachunkowe. Jeden z pracowników naszego klienta zachorował w lipcu 2021 r. (był niezdolny do pracy przez 12 dni i nabył prawo do zasiłku chorobowego). W tym samym miesiącu przebywał też przez 10 dni (80 godzin) na urlopie wypoczynkowym. W lipcu br. przepracował 4 dni (32 godziny). Inny pracownik przebywał w tym miesiącu na urlopie wypoczynkowym i chorował (nabył prawo do zasiłku chorobowego), nie wykonywał pracy. Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną, nie otrzymują innych składników wynagrodzenia. Ze sposobu obniżania wynagrodzenia miesięcznego za czas absencji chorobowej wynika, że pracownicy mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę czy urlop wypoczynkowy niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące za te okresy. Czy mamy obowiązek wyrównać pracownikom wynagrodzenie do minimalnej wysokości?

RADA

Jeżeli w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy, z tytułu której pracownik:

 • ma prawo do zasiłku chorobowego,
 • świadczył pracę oraz
 • korzystał z urlopu wypoczynkowego,

otrzyma wynagrodzenie za pracę i urlop wypoczynkowy niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, powinni Państwo dokonać jego wyrównania do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to również pracownika, który w danym miesiącu chorował i korzystał z urlopu wypoczynkowego. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zasady zmniejszania wynagrodzenia za okresy nieobecności w pracy. Zmniejszenie wynagrodzenia za pracę za czas nieobecności pracownika w pracy jest dokonywane według różnych sposobów, uzależnionych od rodzaju tej nieobecności. W przypadku:

 • absencji chorobowej - wynagrodzenie za pracę jest kwotą, która pozostaje po obniżeniu wynagrodzenia ustalonego w stałej miesięcznej stawce o 1/30 za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu choroby, nie wyłączając dni wolnych od pracy,
 • urlopu wypoczynkowego - wynagrodzenie za pracę jest kwotą, która pozostaje po obniżeniu wynagrodzenia za cały miesiąc o 8 godzin (lub inną liczbę godzin zaplanowaną do przepracowania w dniu, w którym pracownik korzysta z urlopu) za każdy dzień urlopu wypoczynkowego.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną może okazać się, że pracownik otrzyma wynagrodzenie niższe niż obliczone z uwzględnieniem minimalnej pensji. Szczególny wpływ ma na to sposób obniżania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, a także dni, w których pracownik jest chory (kolejne kalendarzowe albo wyłącznie ustalone jako robocze).

Jednak dokonując analizy, czy pracownikowi rzeczywiście przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za pracę, należy uwzględnić sumę wynagrodzenia zarówno za faktycznie wykonaną pracę, jak i za urlop wypoczynkowy. Nie zaliczamy do niej zasiłków z FUS. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki powinny być ustalane od podstawy wymiaru nie niższej niż wynagrodzenie minimalne lub jego część (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy). Zatem w tej sytuacji również istnieje gwarancja minimalnej płacy.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzany stawką minimalną (2800 zł). W lipcu 2021 r. przez 25 dni chorował (nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego), a przez 64 godziny wykonywał pracę.

Wynagrodzenie za pracę należy obliczyć w następujący sposób:

2800 zł : 30 = 93,33 zł (potrącenie za 1 dzień absencji chorobowej),

93,33 zł x 25 dni = 2333,25 zł (potrącenie za 25 dni absencji chorobowej),

2800 zł - 2333,25 zł = 466,75 zł (wynagrodzenie za pracę).

Wynagrodzenie za pracę jest jednak niższe niż obliczone z uwzględnieniem stawki za godzinę wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, tj.:

 • 2800 zł : 176 godz. = 15,91 zł (stawka za 1 godzinę),

 • 15,91 zł x 64 godz. = 1018,24 zł (wynagrodzenie za 64 godziny przepracowane).

W takiej sytuacji pracodawca powinien dokonać wyrównania wynagrodzenia za pracę w wysokości 551,49 zł (1018,24 zł - 466,75 zł).

PRZYKŁAD

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, otrzymuje miesięcznie stałe wynagrodzenie w wysokości 3200 zł. W lipcu 2021 r. był niezdolny do pracy przez 12 dni i miał prawo do zasiłku chorobowego, przez 10 dni (80 godzin) przebywał na urlopie wypoczynkowym i przepracował łącznie 4 dni (32 godziny). Wynagrodzenie za pracę należy obliczyć, uprzednio pomniejszając je o czas choroby i urlopu wypoczynkowego w następujący sposób:

a) pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu 12-dniowej absencji chorobowej:

 • 3200 zł : 30 = 106,67 zł (pomniejszenie za 1 dzień),

 • 106,67 zł x 12 dni = 1280,04 zł (pomniejszenie za 12 dni),

b) pomniejszenie wynagrodzenia z tytułu 10-dniowego (80-godzinnego) urlopu wypoczynkowego:

 • 3200 zł : 176 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w lipcu 2021 r.) = 18,18 zł (wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu wypoczynkowego),

 • 18,18 zł x 80 godz. = 1454,40 zł (wynagrodzenie za 80 godzin urlopu wypoczynkowego).

Wynagrodzenie za czas faktycznie przepracowany wynosi 465,56 zł (3200 zł - 1280,04 zł - 1454,40 zł).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i pracę wyniesie 1919,96 zł (1454,40 zł + 465,56 zł).

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i pracy obliczone z minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi 1781,92 zł, tj.:

 • 2800 zł : 176 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w lipcu 2021 r.) = 15,91 zł (stawka za 1 godzinę),

 • 15,91 zł x 112 godz. (80 godz. + 32 godz.) = 1781,92 zł.

W tej sytuacji pracownikowi nie przysługuje wyrównanie wynagrodzenia do minimalnej pensji, bowiem 1919,96 zł > 1781,92 zł.

Składniki zaliczane i wyłączone z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, np. premie, dodatki, nagrody inne niż jubileuszowe.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie należy uwzględniać:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy.

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, należy uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania.

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 6 ust. 4-5, art. 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207

 • § 5-5a, § 11-12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927

Bożena Goliszewska-Chojdak

ekonomista, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK