Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
2017-07-28

Porada dnia

Od świadczenia wypłaconego praktykantowi należy pobrać tylko zaliczkę na podatek

Zawierając odpłatną umowę o praktyki absolwenckie, wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego przysługującego praktykantowi nie może być ustalona na wyższym poziomie niż 2-krotność minimalnego...

Baza porad