Aktualność
18.07.2024 05:00 Kadry i płace

Biorąc pod uwagę ideę ustawy o ochronie sygnalistów, sygnalistę należy traktować jako przyjaciela pracodawcy. W jakim kierunku pójdzie jednak praktyka? Obejrzyj wypowiedź naszego eksperta.

Artykuł aktualny
17.07.2024 Kadry i płace

Zdaniem resortu pracy pracodawcy powinni już przed wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów podjąć działania zmierzające do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Takie stanowisko w tej sprawie otrzymaliśmy 11 lipca 2024 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Kadry i płace

Kary przewidziane w ustawie o ochronie sygnalistów to grzywny, ograniczenie wolności oraz kary pozbawienia wolności. Sygnalista, który zgłasza nieprawdziwy przypadek naruszenia prawa również podlega odpowiedzialności karnej. Obejrzyj krótkie wideo naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
16.07.2024 05:02 Kadry i płace

Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów powinien być uregulowany w procedurze przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Osoba przyjmująca zgłoszenia musi być bezstronna i zapewnić właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę. Obejrzyj krótką wypowiedź naszego eksperta na ten temat.

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Artykuł aktualny
11.07.2024 Kadry i płace

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą niebawem objęci nowymi obowiązkami związanymi z wdrożeniem ustawy z 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów. Będą musieli przygotować procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa przez osoby u nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące. Nowe regulacje mają chronić sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi pracodawcy po zgłoszeniu przez

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Kadry i płace

25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy to także nowe obowiązki dla pracodawców, którzy muszą opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych i określić zasady ich przyjmowania. Zapraszamy o pobierania plakatu: Sygnalista - nowa procedura krok po kroku.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
04.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź jakie kary dla pracodawców przewiduje ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
03.07.2024 06:42 Kadry i płace

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało i udostępniło zestaw materiałów zawierających informacje na temat ochrony sygnalistów. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

Aktualność
02.07.2024 12:58 Kadry i płace

25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Pracodawcy muszą przygotować procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa przez osoby u nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące. W celu prawidłowego wdrożenia

Aktualność
02.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na pracodawców ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
01.07.2024 05:00 Kadry i płace

25 września 2024 r. wchodzą w życie przepisy o ochronie sygnalistów. Sprawdź, kim jest sygnalista i kto nim może zostać.

Aktualność
26.06.2024 05:00 Kadry i płace

24 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Pracodawcy mają 3 miesiące na wdrożenie w firmach nowych procedur oraz systemów wewnętrznego sygnalizowania.

Aktualność
24.06.2024 05:40 Kadry i płace

Prezydent 20 czerwca 2024 r. podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.

Aktualność
20.06.2024 12:00 Kadry i płace

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą niebawem objęci nowymi obowiązkami związanymi z wdrożeniem ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Będą musieli przygotować procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa przez osoby u nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące.

Aktualność
19.06.2024 05:00 Kadry i płace

Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o sygnalistach. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.

Artykuł aktualny
17.06.2024 Kadry i płace

Sejm 14 czerwca 2024 r. ostatecznie uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. W związku z tym pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą musieli wprowadzić procedury umożliwiające sygnalistom zgłaszanie naruszeń prawa.

Aktualność
17.06.2024 09:33 Kadry i płace

Sejm na posiedzeniu 14 czerwca 2024 r. zaakceptował wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat do ustawy o sygnalistach. Najważniejsza z nich dotyczy usunięcia prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, które można zgłaszać w ramach procedury ustalonej w ustawie o sygnalistach.

Aktualność
14.06.2024 10:44 Kadry i płace

Prace legislacyjne nad ustawą o ochronie sygnalistów dobiegają końca. Podczas posiedzenia dnia 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął poprawki Senatu, które zakładają że naruszenia prawa pracy nie będą mogły być zgłaszane lub ujawniane publicznie przez sygnalistę.

Aktualność
11.06.2024 05:00 Kadry i płace

Wprowadzenie do projektu ustawy o ochronie sygnalistów przepisów dotyczących prawa pracy, które miało być objęte procedurą zgłoszenia, od początku budziło kontrowersje i zastrzeżenia. Dobrze więc się stało, że Senat zaproponował poprawki do ustawy i wykreślił prawo pracy z tej procedury – uważa Konfederacja Lewiatan.

Poprzednia Następna