Kadry i płace
Infor
20.05.2024 Kadry i płace

Pracownik otrzymał nagrodę za wykonanie zadania przed czasem. Czy taki składnik wynagrodzenia trzeba uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego?

Aktualność
17.05.2024 12:30 Kadry i płace

Na posiedzeniu Sejmu 9 maja 2024 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy.

Aktualność
17.05.2024 12:20 Kadry i płace

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Kadry i płace

Państwowa Inspekcja Pracy podczas posiedzenia Komisji Sejmowej wskazała, że w ustawie o sygnalistach należy doprecyzować czy zgłoszenie z zakresu prawa pracy ma charakter publiczny czy prywatny.

Infor
17.05.2024 Kadry i płace

Pracownik trafił na 2 miesiące do aresztu tymczasowego. Okazało się, że jest niewinny i ma wrócić do pracy. Jak tymczasowe aresztowanie wpłynie na jego urlop wypoczynkowy?

Infor
16.05.2024 Kadry i płace

Pracownik ma dwa zajęcia komornicze wynagrodzenia. Chcemy rozwiązać z nim umowę o pracę i przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy powinny się w nim znaleźć informacje o wszystkich zajęciach komorniczych?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Podatki Kadry i płace

Czy dodatkowa opłata zapłacona przez pracodawcę placówce medycyny pracy za wypisanie recepty przez okulistę na okulary dla pracownika podczas badań okresowych w zakresie medycyny pracy powinna być potraktowana jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym i oskładkowany składkami ZUS? Podczas tej wizyty lekarskiej pracownik otrzymał zaświadczenie o konieczności pracy w szkłach korekcyjnych.

Artykuł aktualny

Od 1 lipca 2024 r. zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która będzie obowiązywać do grudnia br. Stawka wzrośnie z 4242 zł do 4300 zł dla pełnego etatu. To oznacza, że niektóre świadczenia zależne od kwoty minimalnej płacy również wzrosną. Od 1 lipca 2024 r. podwyższona zostanie także stawka godzinowa dla zleceniobiorców z 27,70 zł do 28,10 zł brutto.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Kadry i płace

Od 17 listopada 2023 r. zmieniły się wymogi bhp dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, jednak dotychczas dotyczyły one stanowisk nowotworzonych. Natomiast dla istniejących stanowisk pracy został przewidziany okres przejściowy, dający pracodawcom czas na dostosowanie przestrzeni pracy do nowych norm. Okres ten kończy się 17 maja 2024 r. Od tego dnia wszystkie stanowiska pracy powinny

Aktualność
15.05.2024 05:00 Kadry i płace

Rząd planuje nowelizację Kodeksu pracy i wliczenie do okresu zatrudnienia - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych. Takie rozwiązanie ma wyrównać sytuację pracowników, którzy wykonują tą samą pracę

Artykuł aktualny
14.05.2024 Kadry i płace

Przed nami kolejne wybory. Tym razem wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Pracownicy, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych, będą mieli prawo do płatnego zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Oprócz tego mają prawo do bezpłatnych 5 dni wolnych od pracy.

Aktualność
14.05.2024 14:47 Kadry i płace

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, która obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, umożliwi wypłatę dodatkowego wynagrodzenia m.in. pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzonych przez samorząd terytorialny lub na jego zlecenie, jak również pracownikom żłobków i klubów dziecięcych

Aktualność
14.05.2024 05:00 Kadry i płace

Obecnie do naszej firmy napłynęło bardzo dużo zleceń od klientów. Czy w związku z dużym natężeniem pracy pracodawca może skłonić pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych? Jakie są limity tygodniowe, miesięczne i roczne pracy w godzinach nadliczbowych?

Aktualność
13.05.2024 20:13 Kadry i płace

Kwota minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto. Wzrost dotyczy także minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu umów zlecenia i o świadczenie usług. Od 1 lipca 2024 r. będzie ona wynosiła 28,10 zł brutto. To więcej o 40 groszy w porównaniu ze stawką obowiązującą do końca czerwca br.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Zdaniem PIP to agencja pracy tymczasowej powinna tworzyć fundusz socjalny, jeśli zatrudnia co najmniej 50 pracowników tymczasowych na pełny etat. Natomiast pracowników tymczasowych nie wliczamy do liczby pracowników, która decyduje o tworzeniu funduszu w przypadku pracodawcy użytkownika.

Artykuł aktualny
13.05.2024 Kadry i płace

Najczęściej wybieraną przez pracodawców formą działalności socjalnej jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Szczegółowe zasady prowadzenia takiej działalności zawiera regulamin funduszu, który określa m.in. rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs i warunki ich przyznawania.

Aktualność
13.05.2024 05:00 Kadry i płace

Utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy czy wydłużenie uprawnień personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych – proponują pracodawcy w uwagach do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Kadry i płace

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. To odpowiedź na współczesne wyzwania związane z demografią, rynkiem pracy i usługami opiekuńczymi. I realne wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Kadry i płace

Według zapowiedzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk rząd pracuje nad włączeniem czasu pracy na działalności gospodarczej do stażu pracy. Podobne rozwiązanie ma dotyczyć czasu wykonywania obowiązków zawodowych na podstawie umowy zlecenia oraz czasu pracy osób na umowie agencyjnej i świadczącej usługi. Przygotowywane przez MRPiPS przepisy nie obejmą umów o dzieło

Poprzednia Następna