Kadry i płace
Aktualność
17.07.2024 14:05 Kadry i płace

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Artykuł aktualny
17.07.2024 Kadry i płace

Zdaniem resortu pracy pracodawcy powinni już przed wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów podjąć działania zmierzające do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Takie stanowisko w tej sprawie otrzymaliśmy 11 lipca 2024 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Kadry i płace

Kary przewidziane w ustawie o ochronie sygnalistów to grzywny, ograniczenie wolności oraz kary pozbawienia wolności. Sygnalista, który zgłasza nieprawdziwy przypadek naruszenia prawa również podlega odpowiedzialności karnej. Obejrzyj krótkie wideo naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
16.07.2024 10:47 Kadry i płace

Rada Ministrów sama zdecyduje o podwyżce płacy minimalnej w 2025 roku. Na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wzrostu wynagrodzeń Rada Dialogu Społecznego miała czas do 15 lipca. Porozumienie wypracowała jedynie strona związkowa, która zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu minimum 4650 zł. Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku?

Aktualność
16.07.2024 09:53 Kadry i płace

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Czy jeśli pracownik przerwie urlop z powodu choroby, również należy mu się zwrot kosztów?

Aktualność
16.07.2024 05:02 Kadry i płace

Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów powinien być uregulowany w procedurze przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Osoba przyjmująca zgłoszenia musi być bezstronna i zapewnić właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę. Obejrzyj krótką wypowiedź naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
16.07.2024 05:00 Kadry i płace

Podstawową formą rekompensaty za czas korzystania przez pracownia z urlopu wypoczynkowego jest wynagrodzenie urlopowe. Nie wymaga ono uregulowania w postanowieniach wewnątrzzakładowych, jeżeli podstawą do jego ustalenia są przepisy ogólnie obowiązujące. Jedynie w przypadku, gdy sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego byłby korzystniejszy od zasad wynikających z ww. przepisów, pracodawca jest zobligowany

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

W Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dokument uwzględnia nowelizację przepisów z 11 maja 2023 roku. Do rozporządzenia został załączony pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a czasem być tragiczne w skutkach. Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. Ministra Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich

Artykuł aktualny
11.07.2024 Kadry i płace

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób będą niebawem objęci nowymi obowiązkami związanymi z wdrożeniem ustawy z 14 czerwca 2024 r o ochronie sygnalistów. Będą musieli przygotować procedury dotyczące zgłaszania naruszeń prawa przez osoby u nich zatrudnione bądź z nimi współpracujące. Nowe regulacje mają chronić sygnalistów przed ewentualnymi działaniami odwetowymi pracodawcy po zgłoszeniu przez

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie ustalania stażu pracy. MRPiPS chce, by uprawnienia pracownicze oraz dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Aktualność
10.07.2024 13:10 Kadry i płace

Rząd przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie nowych zasad ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych

Aktualność
08.07.2024 10:28 Kadry i płace

Nauczyciel powinien zachować prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, w czasie których sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej, realizowanej m.in. w programie „Podróże z klasą”. Takie stanowisko zajął resort edukacji.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Kadry i płace

25 września 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy to także nowe obowiązki dla pracodawców, którzy muszą opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych i określić zasady ich przyjmowania. Zapraszamy o pobierania plakatu: Sygnalista - nowa procedura krok po kroku.

Aktualność
05.07.2024 07:25 Kadry i płace Ubezpieczenia

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych, wyjątkiem będą umowy uczniów i studentów do 26. roku życia. "Ozusowanie" wszystkich umów cywilnoprawnych to jeden z kamieni milowych wpisanych do polskiego KPO, które rząd jest zobowiązany zrealizować. Projekt będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Sprawdź kogo dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad zatrudniania obywateli Ukrainy, a także nowe obowiązki związane ze sprzedażą przez Internet to zmiany, które obowiązują już od 1 lipca 2024 roku. Podpowiadamy o czym warto pamiętać w lipcu i na jakie zmiany warto się przygotować w drugiej połowie 2024 roku.

Aktualność
05.07.2024 05:00 Kadry i płace

Jak można zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce na podstawie karty pobytu? Czy nadal tylko zgłaszamy zawarcie umowy o pracę do PUP? Czy takie zatrudnienie podlega innym procedurom?

Poprzednia Następna