Ubezpieczenia
Aktualność
11.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Jaki kod przerwy należy wykazać w przypadku odbywania przez pracownika służby na granicy oraz ćwiczeń na poligonie? Pracownik należy do Wojska Obrony Terytorialnej.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

MRPiS ogłosiło kwotę ograniczenia podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych na 2024 r.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od stycznia ZUS podniesie wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Uczestnik PPK, który ukończył 60 lat, może przekazać środki na lokatę terminową. Po ukończeniu 60. roku życia, uczestnik PPK może rozpocząć wypłatę środków z rachunku PPK bez pomniejszeń, ale rozpoczęcie wypłaty powoduje, że nowe wpłaty na PPK nie są już dokonywane.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

W serwisie MojePPK można monitorować stan swoich oszczędności na wszystkich rachunkach PPK, a także sprawdzić, czy w ogóle oszczędzamy w PPK.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać je do instytucji finansowej, od wartości upominków dla uczestników PPK, ale tylko wtedy, gdy są one „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Ubezpieczenia

W wyroku z 16 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) uznał, że w razie stwierdzenia, że zaświadczenie A1 zostało błędnie wydane, instytucja, która wydała ten dokument (ZUS) może go wycofać z urzędu, bez konieczności informowania o tym instytucji właściwej drugiego państwa.

Aktualność
30.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Instytucję finansową, zarządzającą rachunkami PPK, wybiera pracodawca w porozumieniu z pracownikami. Uczestnik PPK nie może zmienić instytucji finansowej, zarządzającej PPK u jego pracodawcy. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające mu na decydowanie o tym, jak są inwestowane jego środki.

Aktualność
30.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną nowe kody tytułów ubezpieczenia. Nowe kody dotyczą osób które będą pobierały świadczenie wspierające lub będą sprawowały opiekę nad takimi osobami na podstawie ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Zmieniono także opis kodu pracy o szczególnym charakterze.

Aktualność
29.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

W internecie krąży fałszywa informacja o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. na udostępniony w sieci wniosek. Prawda jest taka, że świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+ od 1 stycznia 2024 r. i nastąpi to automatycznie – bez dodatkowego wniosku.

Aktualność
29.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Jeśli uczestnik PPK przekroczy limit tzw. 30-krotności, pracodawca - mimo, że nie będzie już odprowadzał za tę osobę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - nadal będzie zobowiązany do obliczania, pobierania i dokonywania za nią wpłat do PPK.

Aktualność
28.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Za niezawarcie w terminie umowy o prowadzenie PPK grozi kara grzywny. Ściganie tych wykroczeń należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy.

Aktualność
28.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Jeszcze tylko do końca listopada można wnioskować o dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start (300+). Rodzice oraz opiekunowie mogą to zrobić także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Można otrzymać jednorazowo 300 zł na każde uczące się dziecko.

Artykuł aktualny

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Aktualność
27.11.2023 12:02 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzono nowe kody tytułów ubezpieczenia. Nowe kody dotyczą osób które będą pobierały świadczenie wspierające lub będą sprawowały opiekę nad takimi osobami na podstawie ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Zmieniono także opis kodu pracy o szczególnym charakterze.

Aktualność
27.11.2023 11:55 Ubezpieczenia

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. nie zmieniła się i nadal wynosi 60,00 zł miesięcznie. A to oznacza, że rolnicy za I kwartał przyszłego roku opłacą składki w tej samej wysokości co w IV kwartale bieżącego roku.

Aktualność
27.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

W ustawie o CIE przewidziano możliwość wskazywania przez uczestników PPK - za pomocą tego systemu - osób uprawnionych po ich śmierci do środków z rachunków PPK. Osoby uprawnione otrzymają - dzięki CIE - informację o przypadających im środkach.

Aktualność
24.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Aby otrzymać dopłatę roczną za 2023 rok, uczestnik PPK musi zgromadzić w tym roku na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty wynoszące co najmniej 732,90 zł. Jeżeli uczestnik korzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzenie co najmniej 183,23 zł.

Aktualność
24.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Aktualność
23.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Sąd Najwyższy rozważa, czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności. Uprawnienie przedsiębiorców do deklarowania podstawy wymiaru składek w maksymalnej wysokości do 250% przeciętnego wynagrodzenia jest wprost wskazane w art. 18 ust. 8 i art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oczywistym

Aktualność
23.11.2023 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne wypłacane rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych zostanie podwyższone o 530 zł do kwoty 2988 zł. Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie to przysługuje w wysokości 2458 zł.

Poprzednia Następna