Interpretacje

Interpretacja
16.07.2024 Podatki

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej, rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz złożenia korekty za 2020, 2021, 2022 i 2023 r.

Interpretacja
16.07.2024 Podatki

Ustalenie miejsca opodatkowania usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Nie będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją Zadania.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem kursów językowych dla pracowników i osób towarzyszących – możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, przy zastosowaniu wskazanego sposobu obliczania proporcji.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji.

Interpretacja
15.07.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w całości bądź części w związku z realizacją zadania.

Poprzednia Następna