Interpretacje

Interpretacja
18.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Interpretacja
18.04.2024 Podatki

Uznanie sprzedaży działki niezabudowanej za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Umorzenie części kredytu mieszkaniowego w związku z zawartą ugoda z bankiem.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy zabudowanej nieruchomości.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia – zwrot poniesionych nakładów na nieruchomość.

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania od pracodawcy dodatku relokacyjnego i dodatku z tytułu przeprowadzki oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dla wypłaconych świadczeń.

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz dotychczasowego, obecnego użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

Poprzednia Następna