Interpretacje

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

1. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu obsługowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) 2. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu sprzedaży Pakietu eksploatacyjnego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10) 3. W którym momencie po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytułu przedterminowego wypowiedzenia przez Klienta

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Czy z tytułu bezczynszowego (okresowego) korzystania z Nieruchomości X, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Czy z tytułu bezczynszowego (okresowego) korzystania z Nieruchomości Y, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych od rodziców byłego męża.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Zakup budynku w stanie surowym, nieoddanego jeszcze do użytkowania nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 ust. 17 upcc.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku pływalni, która będzie przedmiotem aportu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Mając na uwadze fakt, że jest już Pani współwłaścicielem mieszkania w udziale 50%, a udział ten nie został nabyty przez Panią w drodze dziedziczenia, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości, jako że była zawarta na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami korzystała z wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Wnioskodawczyni spełniła wszystkie warunki określone dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 3 lit. b) ustawy.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
05.12.2023 Podatki

1. Czy wydatki poniesione na narzędzia produkcyjne (formy) niezbędne do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, w tym wytwarzane z udziałem podmiotów zewnętrznych mogą być zaliczone do kosztów prac rozwojowych i tym samym rozliczane wg zasad przewidzianych w art. 15 ust 4a uCIT? 2. Czy do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2) i 2a) uCIT, Spółka może zaliczyć wydatki na

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami

Poprzednia Następna