Obrót gospodarczy
Aktualność
17.05.2024 13:07 Obrót gospodarczy

14 maja 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Aktualność
17.05.2024 12:43 Obrót gospodarczy

Planowane są zmiany przepisów określających tzw. środki ograniczające względem podmiotów rosyjskich i białoruskich. Planowane jest nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców dokonujących obrotu z zagranicą. Z drugiej strony przewiduje się rozszerzenie katalogu odstępstw od zakazów lub środków ograniczających. Będzie to zadanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aktualność
17.05.2024 12:23 Obrót gospodarczy

15 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Aktualność
17.05.2024 11:59 Obrót gospodarczy

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2024 r. została opublikowana ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

Aktualność
17.05.2024 11:36 Obrót gospodarczy

Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 29 kwietnia 2024 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany powodują wyłączenie rolników spod reżimu przepisów przeznaczonych dla konsumentów.

Aktualność
17.05.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi

Aktualność
17.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź co MŚP może zrobić w ramach governance (ESG). Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków – to najważniejsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych budynków.

Aktualność

Mam pytanie dotyczące rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Czy jeżeli zamknięcie działalności działalności gospodarczej nastąpiło 30 stycznia 2023 r., to należy sporządzić roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Aktualność
16.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź czy MŚP powinny wdrożyć w życie podatkowy compliance (ESG). Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
14.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź kto i kiedy musi sporządzić raport ESG na nowych zasadach. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
10.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W miejsce papierowych instrukcji Komisja Europejska wprowadziła możliwość pobierania ich cyfrowych odpowiedników. Konsumentowi pozostanie jednak wybór – w chwili zakupu sprzętu będzie on mógł zażądać bezpłatnej instrukcji w wersji papierowej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 20 stycznia 2027 r.

Aktualność
09.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź jakie korzyści przynosi wdrożenie polityki ESG w firmie. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
09.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh.

Poprzednia Następna