Obrót gospodarczy
Aktualność
15.07.2024 11:18 Obrót gospodarczy

Termin wdrożenia obowiązku e-Doręczeń zostanie przesunięty o trzy miesiące tj. z 1 października 2024 r. na 1 stycznia 2025 r. - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Bez zmian pozostaje natomiast obowiązek uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych. Już dziś można złożyć wniosek o adres do doręczeń, a sam adres aktywować 1 stycznia 2025 roku.

Aktualność
15.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Pozwoli to na przeprowadzenie nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw, wprowadzając okres przejściowy w stosowaniu e-Doręczeń.

Aktualność
15.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sejm przyjął ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE). Ustawa ta wprowadza zmiany, które mają poprawić to, jak działa rynek telekomunikacyjny oraz lepiej chronić konsumentów. Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) obejmuje szeroki zakres zagadnień, które dotyczą rynku telekomunikacyjnego i wprowadza dwie europejskie dyrektywy [1] [2]. Oto kluczowe obszary, które reguluje.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort rozwoju chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma wprowadzić daleko idące ułatwienia dla polskich przedsiębiorców, ma trafić pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku i wejść w życie z półrocznym vacatio legis, aby firmy miały czas przygotować się do zmian. – Taka od początku była nasza idea: żeby przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani – podkreśla dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju ds.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Aplikacja mObywatel w wersji 2.0 istnieje już rok? Jeśli korzystasz z niej od lipca 2023 roku, musisz pamiętać o odnowieniu swojego profilu mObywatel i ważności certyfikatu mDowodu. Dowiedz się, czym jest profil mObywatel, do czego służy certyfikat mDowodu i jak przedłużyć jego ważność w aplikacji.

Aktualność
08.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Wynagrodzenie pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi za reprezentowanie interesów twórców powinno być powiększone o VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Aktualność
08.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeżeli dany zespół składników majątkowych umożliwia z marszu kontynowanie działalności gospodarczej, to jest to zorganizowana część przedsiębiorstwa. Nie ma w takim przypadku potrzeby wyodrębniania trzech płaszczyzn zorganizowania: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej – orzekł NSA.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W związku z koniecznością wdrażania ESG firmy potrzebują dużego wsparcia zarówno edukacyjnego, merytorycznego, jak i finansowego. Dostosowanie się do wymogów prawnych w tym obszarze jest bowiem dla biznesu, szczególnie małego i średniego, dużym wyzwaniem. Warto jednak wykorzystać ten czas na niezbędne przygotowania i zyskanie przewag konkurencyjnych. Może temu służyć ścisła współpraca z dużymi kontrahentami

Aktualność
05.07.2024 09:29 Obrót gospodarczy

5 lipca 2024 r. został opublikowany projekt nowelizacji przepisów ustawy o elektromobilności. Celem projektu jest rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenie stref czystego transportu w gminach powyżej 100 000 mieszkańców. Z drugiej strony projekt, przewiduje odciążenie jednostek samorządu terytorialnego powyżej 50 000 mieszkańców i uchylenie przepisów, które nakładają na nie obowiązek

Aktualność
04.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej są małżonkowie, to wypłata im świadczeń jako beneficjentom też jest bez PIT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Aktualność
03.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Jeśli emitent wykupił obligacje po cenie nominalnej niższej niż cena zakupu, to podatnik ma prawo zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia takich papierów wartościowych – orzekł NSA.

Poprzednia Następna