Obrót gospodarczy
Aktualność
11.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy przyspieszą postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, zmniejszą koszty postępowania, a także zmienią zasady powoływania syndyków, zarządców i nadzorców sądowych.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Jestem księgową i prowadzę biuro rachunkowe. Zmarł mój klient, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniał jednego pracownika. Co mam zrobić z dokumentami firmy zmarłego przedsiębiorcy? Komu mogę je wydać? Czy pracownikowi zmarłego przedsiębiorcy mogę wystawić PIT-11?

Aktualność
04.12.2023 05:00 Obrót gospodarczy

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Aktualność
30.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Z początkiem stycznia 2023 roku weszła w życie dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która wprowadza nowe regulacje w raportowaniu niefinansowym. Wiele przedsiębiorstw będzie miało obowiązek informowania o swoich działaniach z zakresu ESG. Raport ESG pozwala organizacjom przedstawić swoje działania dotyczące kwestii środowiskowych (ang. Environmental), społecznej odpowiedzialności

Aktualność
29.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Od 8 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące etykietowania wina w zakresie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej. Obowiązek podawania tych danych szczegółowych będzie dotyczył wszystkich win i aromatyzowanych produktów sektora wina wprowadzanych do obrotu w Unii Europejskiej.

Aktualność
27.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

1 sierpnia 2020 r. PKD 93.29.Z zostało zastąpione podklasami: 93.29.A i 93.29.B. Możliwość posługiwania się PKD 93.29 z na mocy przepisu przejściowego miała istnieć tylko do końca lipca 2022 r. Termin ten został wydłużony do końca 2023 r.

Aktualność
27.11.2023 05:00 Obrót gospodarczy

Chcesz rozpocząć eksport swoich usług i towarów za granicę, zastanawiasz się w jaki sposób możesz zwiększyć współpracę z firmami na całym świecie. Te i wiele innych informacji znajdziesz na stronie Trade.gov.pl.

Poprzednia Następna