Kalkulatory
17.08.2023
Obrót gospodarczy

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości, dat spłaty oraz oprocentowania umownego.

17.08.2023
Podatki

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

01.01.2023
Kadry i płace

Kalkulator umów o dzieło 2023 pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło przy 20% oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.

01.01.2023
Kadry i płace

Kalkulator umów zlecenia 2023 pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenie.

01.01.2023
Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń 2023 oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

01.01.2023
Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu krajowej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

29.11.2022
Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 29 listopada 2022 r.

12.10.2022
Kadry i płace

Kalkulator pozwala wyliczyć miesięczną podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wybranej formy opodatkowania.

01.07.2022
Kadry i płace

Kalkulator dla przedsiębiorców oblicza zysk netto, podając przychód netto, ubezpieczenia społeczne, koszty działalności oraz stawkę podatkową.

09.05.2022
Kadry i płace

Kalkulator umów o dzieło Niskie Podatki pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło przy 20% oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.

09.05.2022
Kadry i płace

Kalkulator umów zlecenia Niskie Podatki pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenie.

09.05.2022
Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń Niskie Podatki oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

11.01.2022
Kadry i płace

Kalkulator dla przedsiębiorców oblicza zysk netto, podając przychód netto, ubezpieczenia społeczne, koszty działalności oraz stawkę podatkową.

05.01.2022

Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość dodatku osłonowego, który jest świadczeniem rodzinnym (elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej), stanowiącym wsparcie w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

15.07.2021
Kadry i płace
Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu - Polski Ład.

08.07.2021
Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń oblicza wysokość pensji netto, podając wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Istnieje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku - Polski Ład.

07.07.2021
Kadry i płace
Obrót gospodarczy

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu - Polski Ład.

01.03.2020
Kadry i płace

Kalkulator pozwala wyliczyć ulgę w wysokości 30% diety za czas wykonywania pracy za granicą.

21.02.2019
Ubezpieczenia

Kalkulator PPK dla umów o pracę

20.11.2018
Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu krajowej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 28 lipca 2022 r. Podróże służbowe, które rozpoczęły się przed tą datą nie mogą być rozliczone przy pomocy tej wersji kalkulatora.

11.10.2018
Podatki

Kalkulator pozwala obliczyć kwotę o którą podatnik może obniżyć zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT na podstawie art. 108d ustawy o podatku od towarów i usług.

27.03.2018
Kadry i płace

Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskich umożliwia obliczenie pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

24.08.2017
Podatki
Rachunkowość firm

Kalkulator amortyzacji środków trwałych metodą degresywną pozwala obliczyć odpisy amortyzacyjne od środka trwałego.

13.07.2017
Podatki
Rachunkowość firm

Kalkulator amortyzacji środków trwałych metodą liniową pozwala obliczyć odpisy amortyzacyjne od środka trwałego.

1 2 3