Kalkulatory

Kalkulator aktualny
26.01.2024 Kadry i płace

Kalkulator oblicza wysokość brutto i netto wynagrodzenia nauczyciela w zależności od jego statusu, według zasad, które obowiązują od 01.01.2024 r.

Kalkulator aktualny
17.08.2023 Obrót gospodarczy

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości, dat spłaty oraz oprocentowania umownego.

Kalkulator
17.08.2023 Podatki

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

Kalkulator aktualny
01.01.2023 Kadry i płace

Kalkulator umów o dzieło 2023-2024 pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło przy 20% oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.

Kalkulator aktualny
01.01.2023 Kadry i płace

Kalkulator umów zlecenia 2023-2024 pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenie.

Kalkulator aktualny
01.01.2023 Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń 2023-2024 oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

Kalkulator aktualny
01.01.2023 Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu krajowej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

Kalkulator aktualny
29.11.2022 Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 29 listopada 2022 r.

Kalkulator aktualny
12.10.2022 Kadry i płace

Kalkulator pozwala wyliczyć miesięczną podstawę wymiaru i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Kalkulator
01.07.2022 Kadry i płace

Kalkulator dla przedsiębiorców oblicza zysk netto, podając przychód netto, ubezpieczenia społeczne, koszty działalności oraz stawkę podatkową.

Kalkulator aktualny
09.05.2022 Kadry i płace

Kalkulator umów o dzieło Niskie Podatki pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło przy 20% oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.

Kalkulator aktualny
09.05.2022 Kadry i płace

Kalkulator umów zlecenia Niskie Podatki pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenie.

Kalkulator aktualny
09.05.2022 Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń Niskie Podatki oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

Kalkulator nieaktualny
11.01.2022 Kadry i płace

Kalkulator dla przedsiębiorców oblicza zysk netto, podając przychód netto, ubezpieczenia społeczne, koszty działalności oraz stawkę podatkową.

Kalkulator aktualny
05.01.2022

Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość dodatku osłonowego, który jest świadczeniem rodzinnym (elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej), stanowiącym wsparcie w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Kalkulator aktualny

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie o dzieło ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu - Polski Ład.

Kalkulator aktualny
08.07.2021 Kadry i płace

Kalkulator wynagrodzeń oblicza wysokość pensji netto, podając wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Istnieje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku - Polski Ład.

Kalkulator aktualny

Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu - Polski Ład.

Kalkulator aktualny
01.03.2020 Kadry i płace

Kalkulator pozwala wyliczyć ulgę w wysokości 30% diety za czas wykonywania pracy za granicą.

Kalkulator aktualny
21.02.2019 Ubezpieczenia

Kalkulator PPK dla umów o pracę

Kalkulator aktualny
20.11.2018 Kadry i płace

Kalkulator oblicza należności z tytułu krajowej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 28 lipca 2022 r. Podróże służbowe, które rozpoczęły się przed tą datą nie mogą być rozliczone przy pomocy tej wersji kalkulatora.

Kalkulator aktualny
11.10.2018 Podatki

Kalkulator pozwala obliczyć kwotę o którą podatnik może obniżyć zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT na podstawie art. 108d ustawy o podatku od towarów i usług.

Kalkulator aktualny
27.03.2018 Kadry i płace

Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskich umożliwia obliczenie pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Kalkulator aktualny

Kalkulator amortyzacji środków trwałych metodą degresywną pozwala obliczyć odpisy amortyzacyjne od środka trwałego.

Poprzednia Następna