Aktualności

Aktualność
17.07.2024 14:10 Podatki

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają nowy cykl konsultacji dotyczących systemu KSeF. Jak poinformował resort finansów, celem spotkań jest przedyskutowanie kształtu regulacji prawnych i rozwiązań biznesowych prowadzących do uproszczenia systemu. Pierwsze spotkanie w formie hybrydowej odbędzie się 18 lipca.

Aktualność
17.07.2024 14:05 Kadry i płace

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Kadry i płace

Kary przewidziane w ustawie o ochronie sygnalistów to grzywny, ograniczenie wolności oraz kary pozbawienia wolności. Sygnalista, który zgłasza nieprawdziwy przypadek naruszenia prawa również podlega odpowiedzialności karnej. Obejrzyj krótkie wideo naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Podatki

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wezwał doradcę podatkowego do zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę. Ubezpieczyciel przyznał mu odszkodowanie.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

Klient żąda ode mnie zapłaty odszkodowania, ponieważ przeze mnie musiał zapłacić podatek CIT w wysokości 19%, gdyż nie poinformowałam go, że grozi mu przekroczenie obrotów powodujące utratę prawa do stawki 9%. Odszkodowanie wyliczył sobie w taki sposób, że muszę zwrócić mu różnicę pomiędzy podatkiem 19% a 9% oraz koszty kredytu, który musiał zaciągnąć, aby taki podatek płacić. Oświadczył, że będę musiała

Aktualność
16.07.2024 10:47 Kadry i płace

Rada Ministrów sama zdecyduje o podwyżce płacy minimalnej w 2025 roku. Na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wzrostu wynagrodzeń Rada Dialogu Społecznego miała czas do 15 lipca. Porozumienie wypracowała jedynie strona związkowa, która zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu minimum 4650 zł. Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku?

Aktualność
16.07.2024 09:53 Kadry i płace

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Czy jeśli pracownik przerwie urlop z powodu choroby, również należy mu się zwrot kosztów?

Aktualność
16.07.2024 05:02 Kadry i płace

Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów powinien być uregulowany w procedurze przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Osoba przyjmująca zgłoszenia musi być bezstronna i zapewnić właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę. Obejrzyj krótką wypowiedź naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
16.07.2024 05:00 Kadry i płace

Podstawową formą rekompensaty za czas korzystania przez pracownia z urlopu wypoczynkowego jest wynagrodzenie urlopowe. Nie wymaga ono uregulowania w postanowieniach wewnątrzzakładowych, jeżeli podstawą do jego ustalenia są przepisy ogólnie obowiązujące. Jedynie w przypadku, gdy sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego byłby korzystniejszy od zasad wynikających z ww. przepisów, pracodawca jest zobligowany

Aktualność
16.07.2024 05:00 Podatki

Pracodawca, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej zamierzał przyznać pracownikom dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci do lat 18. Wypoczynek miał mieć formę wczasów weekendowych lub dłuższych, zorganizowanych przez pracodawcę, który wykupi pobyt w hotelu, ośrodku lub pensjonacie. Wypoczynek mógł być również wykupiony przez pracownika, który sam zapłaci za pobyt

Aktualność
15.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Sprawdź jakie składki są objęte wakacjami składkowymi. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
15.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Termin wdrożenia obowiązku stosowania e-Doręczeń zostanie przesunięty na 1 stycznia 2025 r. Pozwoli to na przeprowadzenie nowelizacji ustawy o doręczeniach oraz innych ustaw, wprowadzając okres przejściowy w stosowaniu e-Doręczeń.

Aktualność
15.07.2024 05:00 Podatki

Minister Finansów przygotował projekt, który - w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich - zasadniczo spełnia wymóg opracowania autonomicznej definicji budynku oraz budowli na cele podatkowe. Nie ma jednak w nim przepisu, który wskazywałby, że uznanie danego obiektu za budynek oznacza, iż nie może on być budowlą, a to może powodować istotne wątpliwości podatników. Zgodnie z projektem garaż wielostanowiskowy

Aktualność
15.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Już od czterech lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są dostępne wizyty online. Podczas e-wizyty można nie tylko skonsultować się z doradcą w sprawie emerytury, składek ZUS, czy ulg i umorzeń, ale również potwierdzić swój profil na Platformie Usług Elektronicznych. Przedsiębiorcy mogą również ustnie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu czy o rozliczenie swojego konta. Jak umówić

Aktualność
15.07.2024 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności artystycznej, literackiej, public relations i agencji reklamowych, zamierza dokonać zakupu smartwatcha za 1 139 zł brutto. Celem planowanego zakupu jest ulepszenie komunikacji z klientami podczas jazdy samochodem, spotkań i innych obowiązków, gdy użycie telefonu nie jest możliwe. Kobieta zapewniała, że urządzenie

Aktualność
15.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sejm przyjął ustawę Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE). Ustawa ta wprowadza zmiany, które mają poprawić to, jak działa rynek telekomunikacyjny oraz lepiej chronić konsumentów. Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE) obejmuje szeroki zakres zagadnień, które dotyczą rynku telekomunikacyjnego i wprowadza dwie europejskie dyrektywy [1] [2]. Oto kluczowe obszary, które reguluje.

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

W Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dokument uwzględnia nowelizację przepisów z 11 maja 2023 roku. Do rozporządzenia został załączony pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a czasem być tragiczne w skutkach. Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. Ministra Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie ustalania stażu pracy. MRPiPS chce, by uprawnienia pracownicze oraz dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Podatki

Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego. Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. MF przypomina, że płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort rozwoju chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Poprzednia Następna