Rachunkowość firm
Aktualność
11.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
07.12.2023 12:16 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Jestem księgową i prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2023 r. przejęłam księgowanie spółki z o.o. Poprzednia księgowa w bilansie zamknięcia zostawiła mi do zaksięgowania wynagrodzenia brutto pracowników dotyczące grudnia 2022 r. Spółka ta zatrudnia 45 osób, a wynagrodzenie mają wypłacane 10 dnia kolejnego miesiąca, czyli za grudzień wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2023 r. Czy wypłatę

Aktualność
30.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Uległa zmianie kwota graniczna sumy aktywów oraz przychodów netto wyrażona w złotych polskich zobowiązująca niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Aktualność
24.11.2023 11:19 Rachunkowość firm

Zmienił się wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z wykazu wykreśleni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy również wymienionych w wykazie sędziów Trybunału Stanu. Po nowelizacji zamiast sędziego Trybunału Stanu w wykazie wymienia się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków tego Trybunału.

Aktualność
21.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki księgowych.

Aktualność
20.11.2023 13:36 Rachunkowość firm

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na rok 2024 wynosi 2,29%. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2024 r. wynosi 6232,65 zł.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zobowiązana jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W swojej działalności spółka nabywa towary i usługi od różnych dostawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zazwyczaj reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców terminowo na podstawie faktur lub zaliczek. Spółka czasami współpracuje

Aktualność
16.11.2023 17:21 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
16.11.2023 14:27 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Uwagi i komentarze można zgłaszać do 31 grudnia 2023r.

Infor
14.11.2023 Rachunkowość firm

Klient naszego biura rachunkowego prosił mnie, abym napisała umowę o dzieło polegające na sprzątaniu biura. Twierdził, że występuje tutaj mierzalny rezultat, gdyż można sprawdzić jakość sprzątania, czy na podłodze są śmieci, czy parkiet jest czysty oraz czy na meblach jest kurz. Na każde takie usługi zawierałby oddzielną umowę. Moim zdaniem taki sposób działania o wiele bardziej pasuje do umowy o pracę

Artykuł aktualny
13.11.2023 Rachunkowość firm

Mimo że inwentaryzacja składników majątku drogą spisu z natury jest niemal tak stara jak sama rachunkowość, to nadal występują wątpliwości i problemy, które ostatecznie skutkują popełnieniem błędów w tym obszarze. W niniejszym materiale zwracamy uwagę na sześć z nich.

Aktualność
03.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

Poprzednia Następna