Rachunkowość firm
Aktualność
17.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

Klient żąda ode mnie zapłaty odszkodowania, ponieważ przeze mnie musiał zapłacić podatek CIT w wysokości 19%, gdyż nie poinformowałam go, że grozi mu przekroczenie obrotów powodujące utratę prawa do stawki 9%. Odszkodowanie wyliczył sobie w taki sposób, że muszę zwrócić mu różnicę pomiędzy podatkiem 19% a 9% oraz koszty kredytu, który musiał zaciągnąć, aby taki podatek płacić. Oświadczył, że będę musiała

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oraz które zatwierdzą swoje sprawozdanie 30 czerwca 2024 r., - 15 lipca 2024 r. to ostateczny termin na złożenie sprawozdania wraz z określonymi dokumentami do KRS, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 15 lipca to również termin składania przez niektóre

Aktualność
08.07.2024 11:49 Rachunkowość firm

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oraz które zatwierdzą swoje sprawozdanie 30 czerwca 2024 r., - 15 lipca 2024 r. to ostateczny termin na złożenie sprawozdania wraz z określonymi dokumentami do KRS, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 15 lipca to również termin składania przez niektóre

Aktualność
01.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem prania pieniędzy. Jako instytucje obowiązane - na postawie przepisów ustawy AML - niezależnie od wielkości oraz liczby zatrudnianych pracowników muszą wdrożyć i stosować wymagane przepisami procedury. Weryfikacja i identyfikacji klientów, ocena ryzyka klientów przed zawarciem umowy, a także wprowadzenie wewnętrznej procedury to jedne z ważniejszych

Aktualność
26.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dowiedz się na jakie nowe kompetencje powinni dziś stawiać księgowi. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Artykuł aktualny
25.06.2024 Rachunkowość firm

Spółka, która zmieni decyzję i przeznaczy zysk na kapitał rezerwowy zamiast na wypłatę dywidendy, nie musi wykazywać z tego powodu przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym. W szczególności nie powstaje tu dla spółki przychód z tytułu umorzenia zobowiązania.

Artykuł aktualny

Zyski powstałe w spółkach są – w formie dywidend lub wypłat z zysku – wypłacane wspólnikom tych spółek. Na poczet dywidend lub wypłat z zysku wypłacane są również niekiedy zaliczki. W niniejszym raporcie omawiamy skutki podatkowe dokonywania takich wypłat przez polskie spółki wraz z ich ewidencją księgową.

Aktualność
24.06.2024 12:00 Rachunkowość firm

Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązek zidentyfikowania i oceny ryzyka AML (ang. AML - Anti-Money Laundering) odnoszącego się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Niezastosowanie się do tych przepisów może skutkować nałożeniem wysokich kar. Ale czy wiesz, jak uniknąć

Aktualność
24.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Do końca czerwca - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. To kolejny krok do zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. Warto pamiętać, że niedotrzymanie terminu uniemożliwi wypłatę dywidendy lub podział zysku firmy.

Aktualność
18.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jak długo można zwlekać ze złożeniem sprawozdania finansowego do KRS? Jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego w przewidzianym w ustawie o rachunkowości terminie?

Aktualność
17.06.2024 11:15 Rachunkowość firm

Do końca czerwca - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 rok. To kolejny krok do zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS. Warto pamiętać, że niedotrzymanie terminu uniemożliwi wypłatę dywidendy lub podział zysku firmy.

Aktualność
06.06.2024 05:00 Rachunkowość firm

Czerwiec to miesiąc w którym następuje – co do zasady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Moment zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest punktem wyjścia do ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, podziału wyniku, a następnie złożenia sprawozdania finansowego do KRS lub Szefa KAS.

Poprzednia Następna