do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS w przypadku przejęcia zakładu pracy wraz z pracownikami

  data dodania: 24.03.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. zamierzamy przejąć w trybie art. 231 Kodeksu pracy inny zakład (lub jego część, co będzie zależeć od ostatecznych ustaleń). Jakie obowiązki informacyjne w stosunku do ZUS ma podmiot przejmujący oraz przejmowany?

 • Jakie zmiany w zakresie stosunków pracy wprowadza reforma oświaty

  data dodania: 02.03.2017

  Od 1 września 2017 r. nastąpi reforma oświaty, która przewiduje m.in. likwidację gimnazjów i wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej. W celu umożliwienia sprawnego rozlokowania kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół ustawodawca wprowadził rozwiązania uelastyczniające realizację polityki kadrowej. W ich wyniku 1 września 2017 r. w stan nieczynny zostaną przeniesieni nauczyciele gimnazjów zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum.

 • W jaki sposób wynająć pracowników od innej firmy

  data dodania: 02.11.2016

  Zamierzamy wynająć pracowników do pracy na produkcji od innej firmy. Nie chcemy tego robić za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Wynajęci pracownicy podlegaliby przełożonym u nas. Czy jest to dopuszczalne i zgodne z prawem pracy?

 • Czy postanowienia układu zbiorowego pracy w przypadku przejęcia firmy obowiązują członków rodzin pracowników

  data dodania: 04.10.2016

  Przejmujemy firmę transportową, w której obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Postanowienia układu uprawniają pracowników i członków ich rodzin do ulgowych przejazdów środkami transportu. W naszej firmie takie uprawnienia przysługują tylko pracownikom. Czy po przejęciu firmy transportowej możemy zaprzestać wydawania ulgowych biletów na przejazdy członkom rodzin przejętych pracowników?

 • Czy w związku z przejęciem zakładu pracy nowy pracodawca powinien przejąć zleceniobiorców

  data dodania: 08.09.2016

  Przejmujemy hurtownię wraz z pracownikami na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Są w niej zatrudnieni kierowcy na umowy o pracę, a także kilka osób na umowy zlecenia. Czy do naszych obowiązków należy zaproponowanie dalszej pracy w naszym zakładzie osobom, które wykonują pracę na podstawie umów zlecenia, czy możemy rozwiązać te umowy?

 • Za jaki okres wystawić świadectwa pracy przejętym pracownikom, jeżeli otrzymali świadectwa od poprzedniego pracodawcy

  data dodania: 01.08.2016

  Nasza spółka połączyła się z inną firmą i przejęła jej pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (przejęcie zakładu z zachowaniem ciągłości zatrudnienia). Z kilkoma pracownikami zamierzamy się rozstać. Przejęta firma za okres pracy u siebie wystawiła wszystkim pracownikom świadectwa pracy. Czy wobec tego nasza spółka ujmuje w świadectwie pracy tylko okres zatrudnienia w naszej firmie?

 • Czy pracodawca, który przejął zakład pracy, może skutecznie cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez poprzedniego pracodawcę

  data dodania: 20.05.2016

  Nasza firma będzie przejmowała pracowników innej firmy o podobnym profilu działalności, łącznie z jej majątkiem. Przejmowany zakład wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, na którym nam zależy. Umowa z tym pracownikiem rozwiąże się po przejęciu przez nas zakładu pracy. Czy możemy cofnąć biegnące wypowiedzenie przed rozwiązaniem umowy o pracę? Czy musimy czekać, aż na skutek wypowiedzenia umowa rozwiąże się, aby podpisać z tym pracownikiem nową umowę o pracę?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK