08.07.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 8 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.300.2024.2.DT

Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 maja 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 17 maja 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 19 czerwca 2024 r. (wpływ 19 czerwca 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W drodze dziedziczenia po zmarłej mamie (akt poświadczenia dziedziczenia Repertorium A numer (…) - dziedziczenie wspólnie z siostrą) nabyta nieruchomość została sprzedana przed upływem 5 lat od zakupu (Repertorium A Nr (…) ). Pana mama nabyła nieruchomość w roku 2022 i jest Pan świadomy obowiązku 19% podatku w przyszłym rozliczeniu podatkowym od dochodu z tego tytułu.

Po sprzedaży nabytej w drodze spadku nieruchomości swoją część udziałów w znacznej mierze chciałby Pan przeznaczyć na realizację własnych celów mieszkaniowych tj. spłatę zobowiązania powstałego w wyniku powstałej rozdzielności majątkowej (akt notarialny Repertorium A Nr (…) ) i umowie o podziale majątku wspólnego z byłą żoną (akt notarialny Repertorium A Nr (…) z datą realizacji do końca 2024). Akt notarialny powstały w celu podziału nieruchomości, którą obecnie Pan zamieszkuje.

Ponadto odpowiedział Pan na następujące pytania zawarte w wezwaniu Organu do uzupełnienia wniosku:

1) wskazanie daty podpisania aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,

Odpowiedź: Data podpisania aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową: (…) 2021.

2) wskazanie daty aktu notarialnego, w którym dokonano podziału majątku wspólnego,

Odpowiedź: Data aktu notarialnego, w którym dokonano podziału majątku wspólnego: (…) 2021.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne