Porada aktualna do 2023-12-31
01.02.2023 Kadry i płace

Czy zmiana wynagrodzenia minimalnego wymusza zmianę treści umowy o pracę

Zatrudnimy w naszej spółce pracownika, który będzie uprawniony do stałej pensji na poziomie ustawowego minimalnego wynagrodzenia. W 2023 r. przewidziano dwukrotną podwyżkę wynagrodzenia minimalnego: od 1 stycznia i od 1 lipca. Czy w związku z tym, zawierając umowę o pracę, możemy w niej wskazać, że wynagrodzenie pracownika jest równe obowiązującej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę? Chcemy w ten sposób uniknąć zawierania porozumienia zmieniającego umowę o pracę (tzw. aneksu) z określeniem konkretnej kwoty płacy minimalnej obowiązującej w pierwszym i drugim półroczu 2023 r.

Za dozwolone należy uznać wskazanie w umowie o pracę, iż pracownik uprawniony jest do minimalnej płacy zgodnej z obowiązującą stawką minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu podwyższanie minimum płacowego nie będzie oznaczać konieczności sporządzania porozumień zmieniających umowę o pracę (aneksów). 

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne