Artykuł aktualny na dzień 14-04-2024

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2024

Od w 1 stycznia 2024 r. weszły w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej oraz zmiany limitów podatkowych niektórych świadczeń pracowniczych. Natomiast do 17 maja 2024 r. pracodawcy mają czas na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych wymogów bhp. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe omówienie najważniejszych zmian kadrowo-płacowych, które wchodzą w życie w 2024 r.

I. Prawo pracy

Zmiany od 17 listopada 2023 r. – omówienie

+/- 1. Nowe wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Przed zmianą. Dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie) nakładały na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi zajmującemu stanowisko wyposażone w monitor ekranowy również klawiatury lub innego urządzenia wejściowego, jednostki centralnej lub stacji dyskietek, drukarki, skanera, myszy, trackballa, stołu, krzesła, uchwytu na dokumenty, podnóżka. Pracodawca dostosowywał więc stanowisko pracy do wymogów określonych we wskazanym rozporządzeniu. Ponadto obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami rozporządzenia, było zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok w przypadku konieczności ich używania na stanowisku pracy z monitorem ekranowym. Szkła kontaktowe, mimo ich coraz większej popularności, mogły być zapewnione przez pracodawcę w wyniku jego dobrowolnej decyzji. Zasadniczo dotyczyło to przypadku, gdy pracownik, ze względu na rodzaj wady i wskazań lekarza okulisty określonych podczas badania profilaktycznego, nie mógł korzystać w pracy z okularów i miał zalecone szkła kontaktowe.

W praktyce w zakresie minimalnych wymagań bhp oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, załącznik do rozporządzenia, który to określał, również nie był dostosowany do obecnych potrzeb. Od daty wejścia w życie rozporządzenia (co miało miejsce 11 marca 1999 r.) nie było ono bowiem aktualizowane.

Zmiana rozporządzenia, jaka obowiązuje od 17 listopada 2023 r., dostosowała jego przepisy do aktualnych wymagań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy. W szczególności znowelizowano definicję stanowiska pracy, a wraz z nią uchylono definicję systemu komputerowego. Obecnie przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne