Artykuł aktualny na dzień 24-02-2024

Jak przygotować się do zmian 2024 w prawie pracy i ZUS

W 2024 r. wejdą w życie zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Najważniejsze z nich dotyczą wysokości i ustalania płacy minimalnej, nowych limitów podatkowych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych dla pracowników.

Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które zostały uchwalone do dnia oddania niniejszej publikacji do druku.

I. Prawo pracy 

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

1. Wymiary czasu pracy w 2024 r.

1.1. Na czym polegają zmiany

Wymiary czasu pracy zmieniają się co roku. Wynika to z rozkładu dni tygodnia i świąt w kalendarzu.
W 2024 r. wymiar godzin do przepracowania zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 8 godzin i będzie to łącznie 2008 godzin.
 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza
się:

Krok 1. Mnożąc 40 godzin (tygodniowa norma czasu pracy) przez liczbę pełnych tygodni
przypadających w okresie rozliczeniowym.

Krok 2. Dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin (dobowa norma czasu pracy)
i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku
do piątku.

Krok 3. Odejmując od otrzymanej w ten sposób sumy godzin 8 godzin (dobowa norma
czasu pracy) za każde święto przypadające od poniedziałku do soboty w danym okresie
rozliczeniowym.

Przykład

Pracodawca chce obliczyć wymiar czasu pracy dla pracownika w styczniu 2024 r. Wyliczenie
wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 r. dla pełnoetatowego pracownika zatrudnionego
w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym należy przeprowadzić następująco:

Krok 1. Mnożymy liczbę godzin pracy w tygodniu (40 godzin) przez liczbę pełnych tygodni
w danym okresie rozliczeniowym:
40 godzin × 4 tygodnie pracy (od 1 do 7 stycznia, od 8 do 14 stycznia, od 15 do 21 stycznia
oraz od 22 do 28 stycznia) = 160 godzin.

Krok 2. Do liczby godzin w pełnych tygodniach dodajemy liczbę godzin przepracowanych
w dniach „wystających” poza pełne tygodnie, które przypadają między poniedziałkiem
a piątkiem, przy założeniu, że każdy dzień to 8 godzin:
160 godzin + 8 godzin × 3 dni „wystające”, przypadające od poniedziałku do piątku
(od 29 stycznia do 31 stycznia) = 184 godziny.

Od uzyskanej liczby godzin w miesiącu odejmujemy 8 godzin za każde świętoprzypadające w danym okresie rozliczeniowym od poniedziałku do soboty:184 godziny – 8 godzin × 2 dni świąt przypadających od poniedziałku do soboty (1 stycznia– Nowy Rok, i 6 stycznia – Święto Trzech Króli) = 168 godzin.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne