05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.857.2023.2.MN

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 października 2023 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 23 października 2023 r. (wpływ 23 października 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pani żoną A. K., który będąc kawalerem, (…) 2018 r. otrzymał w darowiźnie lokal mieszkalny nr (…) w budynku nr (…) przy ulicy (…) w (…), wraz z przynależną komórką lokatorską nr (…) oraz udział wynoszący (…) część stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego usytuowanego na kondygnacji 0 (zero) w budynku przy ulicy (…) numer (…) w (…).

Następnie zawarli Państwo związek małżeński. Państwo – małżonkowie – zawarli (…) 2019 r. umowę majątkową małżeńską, na mocy której rozszerzyli wspólność ustawową na majątek nabyty przez każdego z małżonków z osobna, w tym na opisany powyżej lokal mieszkalny oraz lokal niemieszkalny – garaż wielostanowiskowy.

W wyniku zawarcia powyższej umowy majątkowej małżeńskiej lokal mieszkalny nr (…) w budynku nr (…) przy ulicy (…) w (…), wraz z przynależną komórką lokatorską nr (…) oraz udział wynoszący (…) część stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego usytuowanego na kondygnacji 0 (zero) w budynku przy ulicy (…) numer (…) w (…) weszły w skład majątku wspólnego A. K. i Pani – małżonków.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne