26.07.2022 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.254.2022.1.AMA

Skutki podatkowe dla Wnioskodawczyni, której mąż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego w związku ze sprzedażą wydzielonej części gruntu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

1 czerwca 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 30 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych sprzedaży wydzielonej części gruntu z działki nr 1.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Aktem notarialnym z 15 października 1998 r. (…), sporządzonym przez notariusza (…) z kancelarii notarialnej (…), rodzice męża Wnioskodawczyni: M.G. i T.G. dokonali darowizny nieruchomości rolnych na rzecz Jej męża Z.G. i Jej do majątku małżonków (łączy ich wspólnota ustawowa małżonków).

Darowizna dotyczyła nieruchomości położonych w miejscowości (…) (dla której Sąd Rejonowy (…) prowadził księgę wieczystą KW nr (…)) a oznaczonych na arkuszu mapy nr (…) o łącznej powierzchni 12,65 ha.

Nieruchomość ta zabudowana była budynkiem mieszkalnym, stodołą i garażem, położonych w miejscowości (…) (dla której Sąd Rejonowy (…) prowadzi księgę wieczystą KW nr (…)) a oznaczonych nr (…), 2 (o powierzchni 5,41 ha), (…) o łącznej powierzchni 12,31 ha.

Nieruchomość ta zabudowana była budynkiem mieszkalno-gospodarczym, stodołą i garażem, położonych w miejscowości (…) (dla której Sąd Rejonowy w (…) prowadzi księgę wieczystą KW nr (…)) a oznaczonych nr (…) o łącznej powierzchni 3,43 ha.

Przedmiot darowizny wszedł do majątku wspólnego obdarowanych. Jednocześnie jako obdarowani Wnioskodawczyni i Jej mąż ustanowili na rzecz darczyńców, na darowanej nieruchomości, objętej KW nr (…), dożywotnią i nieodpłatną służebność osobistą mieszkania, polegającą na prawie wyłącznego korzystania z całego budynku mieszkalno-gospodarczego, znajdującego się na wyżej powołanej nieruchomości z prawem do wspólnego korzystania z garażu i stodoły oraz swobodnego poruszania się po całej niezabudowanej części nieruchomości, a także zapewnili darczyńcom pomoc i opiekę w chorobie. Dodatkowo na nieruchomości tej ustanowili na rzecz darczyńców prawo dożywotniego nieodpłatnego użytkowania 50 arów ziemi, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne