Rachunkowość firm
Aktualność
23.02.2024 11:06 Rachunkowość firm

Niektóre firmy będą zobowiązane do ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami.

Infor
23.02.2024 Rachunkowość firm

W zeszłym roku jeden z naszych kontrahentów poinformował nas, że nie potwierdzi salda należności, gdyż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy dokonując inwentaryzacji w bieżącym roku, możemy nie wysyłać mu prośby o potwierdzenie salda i zinwentaryzować należność od niego metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami

Aktualność
21.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dla pracowników działów finansowo-księgowych pierwszy kwartał to zazwyczaj najtrudniejszy okres w roku. Na bieżące obowiązki nakłada się konieczność przygotowania sprawozdania finansowego oraz kalkulacji wyniku podatkowego za poprzedni rok. Przygotowanie sprawozdania nie jest łatwe, bo musi ono nie tylko prezentować wierny i rzetelny obraz z punktu widzenia rachunkowości, ale także odzwierciedlać przebieg

Aktualność
20.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Polska Agencja Nadzoru Audytowego poinformowała, że opłata minimalna wnoszona przez firmy audytorskie w 2024 r. wynosi 1431 zł.

Aktualność
15.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Do 29 lutego firmy audytorskie powinny przesłać do PANA roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru oraz sprawozdanie o przychodach oraz usługach za 2023 rok.

Aktualność
14.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Chociaż sprawozdania finansowe już od 2018 r. składane są wyłącznie w formie elektronicznej i podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, to nadal występują wątpliwości dotyczące tych czynności. Przedstawiamy te najczęściej się pojawiające.

Artykuł aktualny
11.02.2024 Rachunkowość firm

Należności w trakcie roku obrotowego należy ujmować w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, czyli faktycznie należnej od kontrahenta. Na koniec roku obrotowego jednostki są jednak zobowiązane do ustalenia stanu należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące tę należność. Wskazujemy, jak powinno się analizować należności

Aktualność
08.02.2024 10:10 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że w drugim kwartale 2024 r. będzie pracowało nad zmianą ustawy o rachunkowości mającą na celu wdrożenie do porządku krajowego dwóch dyrektyw unijnych dotyczących sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Niejako przy okazji planuje się również podniesienie o 25% wysokości przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Aktualność
07.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Faktura dotycząca roku 2023 została wystawiona w styczniu 2024. Koszt podatkowy i bilansowy zaksięguję w 2023 r. A jak postąpić ze zobowiązaniem/należnością?

Aktualność
05.02.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Duże firmy z siedzibą w Polsce lub prowadzące u nas działalność będą miały obowiązek publikowania danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – wynika z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Artykuł aktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową.

Aktualność
02.02.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Artykuł aktualny

Ministerstwo Finansów opublikowało raport podsumowujący niemal dwuletnie prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika z nich, że nie ma jednoznacznej potrzeby uregulowania czy profesjonalizacji zawodu księgowego, a tym samym MF nie będzie obecnie podejmowało prac legislacyjnych zmierzających do regulacji tego zawodu. Planowane są natomiast

Aktualność
26.01.2024 12:09 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającym dyrektywę unijną w zakresie nałożenia obowiązku publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje, w tym także ze wskazaniem tzw. rajów podatkowych. Prace nad tym projektem zaplanowane są na I kwartał 2024 r.

Aktualność
25.01.2024 11:58 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów powróciło do dialogu z przedsiębiorcami, biegłymi rewidentami i księgowymi w sprawie inicjatyw i planowanych zmian w sferze szeroko rozumianego prawa bilansowego. Tematem przeprowadzonych w styczniu 2024 r. spotkań były w dużej mierze planowane zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości (a wśród nich szczególnie e-cyfryzacji) jak i implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy

Aktualność
25.01.2024 05:00 Rachunkowość firm

Przedstawiamy ściągę księgowego, z której dowiedzą się Państwo: kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych i w jakiej formie, kto i jak podpisuje e-sprawozdania finansowe, kto podpisuje sprawozdania w jednostkach kierowanych przez organ wieloosobowy, w jakiej formie przesyłać dokumenty związane z e-sprawozdaniem, kiedy i gdzie złożyć e-sprawozdanie finansowe oraz gdzie i kto przesyła

Poprzednia Następna