Rachunkowość firm
Aktualność
02.04.2024 10:19 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości zaprasza do wypełnienia ankiety na temat stosowania Standardów/Stanowisk KSR. Ankieta ma służyć modyfikacji dotychczas wydanych dokumentów, a także pozwoli wskazać kolejne obszary wymagające interpretacji Komitetu. Ankieta będzie aktywna do 30 maja 2024 r.

Aktualność
02.04.2024 09:43 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską w sprawie projektowanych zmian w obowiązku badania sprawozdań finansowych. W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Ministerstwo odniosło się również do propozycji ograniczenia obowiązku badania wyłącznie do jednostek

Aktualność
02.04.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Jesteśmy spółką z o.o. Prowadzimy pełne księgi. Czasami otrzymujemy faktury niezasadne, to znaczy takie, których dostawca nie powinien wystawić, bo np. nie było wykonania danej usługi. Czy takie faktury powinny być przez nas ujęte w księgach? Powinniśmy wezwać dostawcę do wystawienia korekty faktury do zera. Czy jeśli taka korekta zostanie wystawiona, to wtedy obie faktury powinny być wprowadzone do

Aktualność
28.03.2024 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na złożenie zeznania CIT-8 za 2023 rok upłynie 2 kwietnia 2024 roku. Natomiast do 31 marca 2024 r. firmy powinny dokonać wstępnego zamknięcia ksiąg oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Fakt, ze 31 marca wypada w tym roku w niedzielę Wielkanocną nie ma wpływu na ostateczny termin sporządzenia sprawozdania

Aktualność
28.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dowiedz się, jaka jest data sporządzenia sprawozdania, gdy składanych jest kilka podpisów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
27.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom. Tym samym wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2023 r. powinno nastąpić nie później niż do 31 marca 2024 r. Fakt, ze 31 marca wypada w

Aktualność
26.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawdź jak ująć w księgach zwroty towarów. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
25.03.2024 12:54 Rachunkowość firm

Ustawa o rachunkowości nakłada na kierownika jednostki obowiązek zapewnienia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwym organom. Tym samym wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2023 r. powinno nastąpić nie później niż do 31 marca 2024 r. Fakt, ze 31 marca wypada w

Aktualność
25.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Dowiedz się kto podpisuje sprawozdanie finansowe w przypadku kiedy nastąpiła zmiana zarządu. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność

Zmarł klient biura rachunkowego. Zarządca sukcesyjny zostanie powołany po śmierci klienta w ciągu dwóch miesięcy. Czy biuro powinno podpisać nową umowę na prowadzenie rozliczeń przedsiębiorstwa w spadku z zarządcą lub ze spadkobiercą, a jeśli tak, to w którym momencie? Co z pełnomocnictwami udzielonymi przez zmarłego mocodawcę, które wygasają: UPL, ZUS-PEL, pełnomocnictwo ogólne.

Aktualność
19.03.2024 12:34 Rachunkowość firm

Do Sejmu wniesiono projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. 6 marca 2024 r. został on skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych.

Aktualność
19.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą. Ma ono na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń

Infor
19.03.2024 Rachunkowość firm

Sprzedawca żywności naliczył opłatę za marnowanie żywności za 2023 r., którą się oblicza i raportuje do 31 marca 2024 r., a wpłaca do 30 kwietnia 2024 r. Czy opłata ta powinna być zaewidencjonowana w księgach rachunkowych 2023 czy 2024 r.?

Aktualność
18.03.2024 12:31 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą. Ma ono na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania połączeń

Artykuł aktualny
18.03.2024 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości opublikował nowe stanowisko w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczania połączeń jednostek metodą łączenia. Ma ono na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i podanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie ustalania wartości godziwej poszczególnych kategorii aktywów i zobowiązań przejętej jednostki dla potrzeb rozliczania

Aktualność
18.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Jednostki, których rok obrotowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane w terminie do 31 marca 2024 r. do przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2023, a następnie do jego zatwierdzenia przed 30 czerwca 2024 r. Jeśli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wystąpiły zdarzenia (zarówno korzystne, jak i niekorzystne) istotnie wpływające na dane wykazane

Aktualność
18.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

Sprawozdanie finansowe to jeden z ważniejszych dokumentów w firmie, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie sprawozdania za 2023 rok to 31 marca 2024 roku. Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie oraz złożyć odmowy podpisu? Jak dotrzymać terminu gdy

Artykuł aktualny
11.03.2024 Rachunkowość firm

Jednostki, których rok obrotowy jest identyczny z rokiem kalendarzowym, są zobowiązane w terminie do 31 marca 2024 r. do przygotowania sprawozdania finansowego za rok 2023, a następnie do jego zatwierdzenia przed 30 czerwca 2024 r. Jeśli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, wystąpiły zdarzenia (zarówno korzystne, jak i niekorzystne) istotnie wpływające na dane wykazane

Aktualność
11.03.2024 05:00 Rachunkowość firm

IAASB prowadzi konsultacje zmiany międzynarodowych standardów związanej ze zmianą Kodeksu etyki w zakresie definicji jednostki notowanej oraz jednostek zainteresowania publicznego.

Artykuł aktualny

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2024 r. pozwalają na przyspieszoną amortyzację wybudowanych we własnym zakresie budynków użytkowych i budowli, które znajdują się na obszarze gmin dotkniętych wysokim bezrobociem. W przypadku niektórych dofinansowań podatnicy mogą wybrać, czy stosować do nich zwolnienia, albo wyłączenia z opodatkowania czy też traktować jako przychód podatkowy. W zależności od dokonanego