Artykuł aktualny

Od 1 stycznia 2024 r. część sprzedawców ma obowiązek pobierać opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. W opracowaniu omawiamy ten obowiązek oraz podatkowe skutki pobierania takich opłat wraz z ich ewidencją księgową. W opracowaniu uwzględniono stanowisko MF z 28 marca 2024 r. W pierwszej wersji raportu Mk redakcja i autor przedstawiali inne stanowisko w przedmiocie przychodów i

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy pracownik może pisemnie zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie dwóch lat, licząc od dnia złożenia wniosku? Czy pracodawcy nie będzie wówczas grozić kara w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Aktualność
19.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W związku z pytaniami dotyczącymi zmian w prawie spadkowym, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, resort informuje, że zmiany dotyczą m.in. przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, uregulowania testamentu wojskowego w Kodeksie cywilnym oraz rozszerzenia katalogu podmiotów, które nie mogą być świadkami testamentu.

Aktualność
19.04.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przypomina o zasadach rejestracji do procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS).

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Trwają prace nad zapowiadaną przez resort spraw wewnętrznych i administracji nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada liczne zmiany w przepisach obowiązujących po 24 lutego 2022 r. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju do 30 września 2025 roku. Niektóre

Aktualność
19.04.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informujemy o zasadach rozliczania podatku VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS).

Aktualność
19.04.2024 05:00 Podatki

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy umożliwia organizacji składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika

Aktualność
19.04.2024 05:00 Kadry i płace

Czy wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej musi zawierać powód, z jakiego pracownik wnosi o udzielenie dnia wolnego (choroba lub wypadek)? Czy możemy żądać oświadczenia, że pracownik wykorzystuje zwolnienie w tym dniu w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

Infor
19.04.2024 Podatki

Podatnik posiadający kasę rejestrującą rozpoczyna świadczenie usług szkoleniowych w zakresie BHP i HR. Czy usługi szkoleniowe świadczone dla osób prywatnych podatnik będzie obowiązany ewidencjonować przy zastosowaniu posiadanej kasy?

Aktualność
18.04.2024 13:34 Podatki

Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy umożliwia organizacji składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika

Aktualność
18.04.2024 12:12 Podatki

MF przypomniał zasady rejestracji do procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS).

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów opublikowanych lub przyjętych przez Radę Ministrów od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny

Przygotowano na podstawie projektów sejmowych procedowanych w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny
18.04.2024 Ubezpieczenia

Przygotowane na podstawie aktów prawnych opublikowanych od 16 marca do 17 kwietnia 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej

Aktualność
18.04.2024 05:00 Ubezpieczenia

Pełne 'ozusowanie' umów zleceń zostanie odłożone w czasie, nie nastąpi od początku 2025 roku, ponieważ tę reformę trzeba dobrze skalkulować, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Aktualność
18.04.2024 05:00 Podatki

Podatniczka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi wspomagające transport lotniczy (umowa B2B). Obowiązuje ją „Podręcznik dyscypliny mundurowej”, według którego określony jest wygląd, tj. fryzura, makijaż, ubiór, kolor rajstop, a także kolor i długość paznokci. Kobieta wskazała, że wydatki na kosmetyki i rajstopy, które ponosi, nie są wykorzystywane dla celów

Poprzednia Następna