Aktualność
17.07.2024 14:10 Podatki

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają nowy cykl konsultacji dotyczących systemu KSeF. Jak poinformował resort finansów, celem spotkań jest przedyskutowanie kształtu regulacji prawnych i rozwiązań biznesowych prowadzących do uproszczenia systemu. Pierwsze spotkanie w formie hybrydowej odbędzie się 18 lipca.

Aktualność
17.07.2024 14:05 Kadry i płace

W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie do 4628 zł, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Artykuł aktualny
17.07.2024 Kadry i płace

Zdaniem resortu pracy pracodawcy powinni już przed wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów podjąć działania zmierzające do wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych. Takie stanowisko w tej sprawie otrzymaliśmy 11 lipca 2024 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Kadry i płace

Kary przewidziane w ustawie o ochronie sygnalistów to grzywny, ograniczenie wolności oraz kary pozbawienia wolności. Sygnalista, który zgłasza nieprawdziwy przypadek naruszenia prawa również podlega odpowiedzialności karnej. Obejrzyj krótkie wideo naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Podatki

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wezwał doradcę podatkowego do zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę. Ubezpieczyciel przyznał mu odszkodowanie.

Aktualność
17.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

Klient żąda ode mnie zapłaty odszkodowania, ponieważ przeze mnie musiał zapłacić podatek CIT w wysokości 19%, gdyż nie poinformowałam go, że grozi mu przekroczenie obrotów powodujące utratę prawa do stawki 9%. Odszkodowanie wyliczył sobie w taki sposób, że muszę zwrócić mu różnicę pomiędzy podatkiem 19% a 9% oraz koszty kredytu, który musiał zaciągnąć, aby taki podatek płacić. Oświadczył, że będę musiała

Infor
17.07.2024 Podatki

Z dniem 31 maja 2024 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą. W czerwcu otrzymałem fakturę za zużytą do maja tego roku wodę (z datą wystawienia w czerwcu). Czy mogę z niej odliczyć VAT?

Aktualność
16.07.2024 10:47 Kadry i płace

Rada Ministrów sama zdecyduje o podwyżce płacy minimalnej w 2025 roku. Na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie minimalnego wzrostu wynagrodzeń Rada Dialogu Społecznego miała czas do 15 lipca. Porozumienie wypracowała jedynie strona związkowa, która zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu minimum 4650 zł. Ile wyniesie płaca minimalna w 2025 roku?

Aktualność
16.07.2024 09:53 Kadry i płace

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca musi pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Czy jeśli pracownik przerwie urlop z powodu choroby, również należy mu się zwrot kosztów?

Aktualność
16.07.2024 05:02 Kadry i płace

Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń od sygnalistów powinien być uregulowany w procedurze przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych. Osoba przyjmująca zgłoszenia musi być bezstronna i zapewnić właściwe przeprowadzenie procedury zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę. Obejrzyj krótką wypowiedź naszego eksperta na ten temat.

Aktualność
16.07.2024 05:00 Kadry i płace

Podstawową formą rekompensaty za czas korzystania przez pracownia z urlopu wypoczynkowego jest wynagrodzenie urlopowe. Nie wymaga ono uregulowania w postanowieniach wewnątrzzakładowych, jeżeli podstawą do jego ustalenia są przepisy ogólnie obowiązujące. Jedynie w przypadku, gdy sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego byłby korzystniejszy od zasad wynikających z ww. przepisów, pracodawca jest zobligowany

Aktualność
16.07.2024 05:00 Podatki

Pracodawca, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej zamierzał przyznać pracownikom dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci do lat 18. Wypoczynek miał mieć formę wczasów weekendowych lub dłuższych, zorganizowanych przez pracodawcę, który wykupi pobyt w hotelu, ośrodku lub pensjonacie. Wypoczynek mógł być również wykupiony przez pracownika, który sam zapłaci za pobyt

Infor
16.07.2024 Ubezpieczenia

Po odbyciu stażu podyplomowego zdecydowałem się prowadzić indywidualną praktykę lekarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy wykonując działalność w szpitalu, w którym wcześniej byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę jako lekarz stażysta, będę mógł przez 6 miesięcy korzystać z tzw. ulgi na start, a potem przez kolejne 24 miesiące z prawa do obniżenia podstawy wymiaru składek

Poprzednia Następna