Rachunkowość firm
Porada aktualna

Firma – czynny podatnik VAT – zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. W związku z tym wpłaciła tzw. wstępną opłatę leasingową. Czy opłatę taką należy w księgach rachunkowych rozliczyć w czasie? Jeśli tak, czy podatkowo również należy ją rozliczać w czasie? Czy do opłaty tej ma zastosowanie limit podatkowy 150 000 zł dotyczący samochodów osobowych?

Porada aktualna

Spółka z o.o. otrzymała od swojego udziałowca będącego osobą fizyczną pożyczkę. Czy pożyczka taka musi być oprocentowana? Czy kwota pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Czy w umowie pożyczki powinien znaleźć się zapis, na co będzie ona przeznaczona? Jak ująć w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie jej zaciągnięcie i spłatę wraz z odsetkami?

Porada aktualna

Spółka zakupiła samochód osobowy elektryczny. Jak wprowadzić go do ewidencji i rozliczać wydatki związane z jego eksploatacją? W jaki sposób go amortyzować? Czy obowiązuje tu limit 50% kwot podatku VAT? Jak rozliczać koszty ładowania tego samochodu ponoszone przez pracownika „na mieście”?

Aktualność
09.06.2023 05:00 Rachunkowość firm

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom roczne sprawozdanie finansowe. Jeśli zgromadzenia właścicieli zostały zaplanowane na ostatni możliwy termin tj. 30 czerwca 2023 r. to udostępnienie sprawozdań za

Aktualność
05.06.2023 13:39 Rachunkowość firm

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom roczne sprawozdanie finansowe. Jeśli zgromadzenia właścicieli zostały zaplanowane na ostatni możliwy termin tj. 30 czerwca 2023 r. to udostępnienie sprawozdań za

Aktualność
02.06.2023 19:54 Rachunkowość firm

Pytanie, czy należy bać się wprowadzenia sztucznej inteligencji i robotyzacji w rachunkowości, budzi ostatnio wiele emocji i kontrowersji. Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało konferencję, na której starano się odpowiedzieć na to pytanie w kontekście przyszłości zawodu księgowego. W niniejszym materiale przedstawiamy główne

Aktualność
29.05.2023 12:14 Rachunkowość firm

Za nieuprawnione posługiwanie się tytułem biegłego rewidenta, oznaczeniem firmy audytorskiej lub wykonywanie czynności rewizji finansowej bez uprawnień będzie groziła odpowiedzialność karna. Tak wynika z projektu ustawy nowelizującej, której celem jest zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Aktualność
23.05.2023 06:00 Podatki Rachunkowość firm

Księgowa nie zaliczy wydatków na fizjoterapię barku i kręgosłupa do kosztów uzyskania przychodu. Mają one na celu dbałość o zdrowie, a nie osiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej - stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Porada aktualna

Przedsiębiorca zamierza wynająć dla swojego pracownika mieszkanie. Czy będzie ono stanowiło dla pracownika przychód, a dla pracodawcy koszt? Czy informacja o wynajmie mieszkania powinna być zapisana w umowie o pracę? Jak rachunkowo rozliczyć taki najem w przypadku nieodpłatnego udostępnienia pracownikowi mieszkania?

Aktualność
05.05.2023 05:00 Rachunkowość firm

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina o spoczywającym na biegłych rewidentach obowiązku zawiadamiania odpowiednich służb o podejrzeniach łapownictwa lub przekupstwa dotyczących funkcjonariuszy publicznych z państwa Unii Europejskiej lub z państwa trzeciego.

Aktualność
04.05.2023 05:00 Rachunkowość firm

Wdrożenie systemu KSeF w biurze rachunkowym może napotkać na różne wyzwania. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, które mogą wystąpić w tym procesie.

Artykuł aktualny

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązują rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy. W ich wyniku została rozbudowana informacja o warunkach zatrudnienia przekazywana pracownikom w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy oraz zmieniły się zasady zawierania umów na okres próbny i rozwiązywania umów na czas określony. Pracownikom przysługuje także dłuższy o 9 tygodni urlop rodzicielski.