Rachunkowość firm
Artykuł aktualny

W okresie wiosennym wzrasta liczba imprez integracyjnych, takich jak np. imprezy grillowe czy wyjścia do lokali gastronomicznych organizowane ze środków obrotowych dla pracowników przez pracodawców. Coraz popularniejsze staje się zapraszanie do udziału w tego rodzaju imprezach również członków rodzin oraz znajomych pracowników. W związku z tym pracodawcy szukają odpowiedzi na pytania: Przedstawiamy

Porada aktualna
12.04.2023 Rachunkowość firm

W związku z wydanym w 2022 r. Krajowym Standardem Rachunkowości KSR nr 15, który ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2023 r., chcemy dowiedzieć się, czy można nie stosować tego standardu, który ewidentnie odbiega od rozwiązań podatkowych? Czy jeśli jednostka w polityce rachunkowości ma zapis, że stosuje krajowe standardy rachunkowości, to automatycznie oznacza, że

Porada aktualna
12.04.2023 Rachunkowość firm

W wyniku wypadku komunikacyjnego, który miał miejsce w kwietniu 2023 r., został uszkodzony samochód osobowy (firmowy, wprowadzony do ewidencji środków trwałych), którego wartość początkowa wynosiła 210 000 zł. Samochód został zakupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w lutym 2022 r. Objęty był zarówno ubezpieczeniem OC, jak i AC. Rzeczoznawca ubezpieczeniowy stwierdził, że samochód nie

Aktualność

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała 6 kwietnia 2023 r. wyjaśnienia w zakresie praktycznego stosowania przepisów o pracy zdalnej, które weszły w życie 7 kwietnia 2023 r. PIP wskazał m.in. że pracodawca nie ma możliwości zwiększenia limitu dni pracy zdalnej okazjonalnej powyżej 24 dni w roku kalendarzowym w przepisach wewnątrzzakładowych.

Aktualność

26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych pracodawcy, zasad rozwiązywania umów terminowych, a także uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Aktualność
27.03.2023 13:40 Rachunkowość firm

Zazwyczaj rok obrotowy większości jednostek pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeśli tak jest, to do 31 marca 2023 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe za 2022 r..

Aktualność
24.03.2023 05:00 Podatki Rachunkowość firm

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym

Aktualność
22.03.2023 05:00 Rachunkowość firm

Zazwyczaj rok obrotowy większości jednostek prowadzących pełną rachunkowość pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeśli tak jest, to do 26 marca 2023 r. należy wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2022 r. oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald.

Aktualność
21.03.2023 05:00 Rachunkowość firm

Polska Izba Biegłych Rewidentów zaprasza do udziału w konsultacjach projektu nowego Stanowiska KSR w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat.

Aktualność
20.03.2023 11:27 Rachunkowość firm

Zazwyczaj rok obrotowy większości jednostek prowadzących pełną rachunkowość pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeśli tak jest, to do 26 marca 2023 r. należy wyjaśnić i rozliczyć różnice inwentaryzacyjne za 2022 r. oraz sporządzić zestawienie obrotów i sald.

Aktualność
20.03.2023 05:00 Rachunkowość firm

W praktyce księgowej zdarzają się różne błędy. Najczęściej to pomyłki arytmetyczne, ewidencyjne, niedopatrzenia, niewłaściwe zasady (polityka) rachunkowości, błędna interpretacja faktów, nieznajomość aktualnie obowiązujących przepisów (zwłaszcza podatkowych) lub ich nieprawidłowa interpretacja. Niezależnie od tego, w jaki sposób powstały, wszystkie wymagają korekty.

Aktualność
17.03.2023 10:04 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat. Termin na zgłaszanie uwag i komentarzy do projektu wyznaczono do 12 maja 2023 roku.

Aktualność
17.03.2023 05:00 Rachunkowość firm

Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów, po raz kolejny zaprasza na bezpłatne szkolenie z KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów".

Aktualność
17.03.2023 05:00 Rachunkowość firm

W odpowiedzi na pytanie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów MF wyjaśniło, że wobec pojawiających się rozbieżności, rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

Porada aktualna

Spółka oprócz wydawania określonej grupie pracowników odzieży i obuwia ochronnego zamierza pracownikom zajmującym niektóre stanowiska wprowadzić możliwość korzystania z własnej odzieży i obuwia roboczego, wypłacając im za to stosowny ekwiwalent. Spółka ma wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem oraz jak należy określić wysokość ekwiwalentu. Ponadto spółka wypłaca ekwiwalent za pranie

Artykuł aktualny
13.03.2023 Rachunkowość firm

W praktyce księgowej zdarzają się różne błędy. Najczęściej to pomyłki arytmetyczne, ewidencyjne, niedopatrzenia, niewłaściwe zasady (polityka) rachunkowości, błędna interpretacja faktów, nieznajomość aktualnie obowiązujących przepisów (zwłaszcza podatkowych) lub ich nieprawidłowa interpretacja. Niezależnie od tego, w jaki sposób powstały, wszystkie wymagają korekty.

Aktualność
13.03.2023 05:01 Rachunkowość firm

Zapraszamy na Kawę z INFORLEX. Tematem spotkania będą oszczędności w księgowości. Naszym ekspertem będzie Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający OSCBR. Na kawę zapraszamy 14 marca 2023 r. o godzinie 9.00. Zapisz się >>

Aktualność
10.03.2023 05:01 Rachunkowość firm

Zapraszamy na Kawę z INFORLEX. Tematem spotkania będą oszczędności w księgowości. Naszym ekspertem będzie Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzający OSCBR. Na kawę zapraszamy 14 marca 2023 r. o godzinie 9.00. Zapisz się >>