Porady i artykuły

Artykuł aktualny
13.11.2023 Rachunkowość firm

Mimo że inwentaryzacja składników majątku drogą spisu z natury jest niemal tak stara jak sama rachunkowość, to nadal występują wątpliwości i problemy, które ostatecznie skutkują popełnieniem błędów w tym obszarze. W niniejszym materiale zwracamy uwagę na sześć z nich.

Artykuł aktualny
12.10.2023 Rachunkowość firm

Jedną z metod przeprowadzania corocznej inwentaryzacji aktywów jest inwentaryzowanie rozrachunków z kontrahentami drogą potwierdzenia sald (art. 26 uor). Mimo że treść przepisów w tym zakresie jest niezmieniana od dawna, nadal wiele jednostek napotyka problemy z tym związane. W artykule przedstawiamy rozwiązania czterech z nich.

Artykuł aktualny
08.10.2023 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości (dostępne jako elektroniczny dodatek do bieżącego wydania „MONITORA księgowego”). W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Artykuł aktualny
07.10.2023 Rachunkowość firm

Limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia od 1 stycznia 2024 r. ksiąg rachunkowych wynosi 9 218 200 zł. Jest on niższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 436 000 zł.

Artykuł aktualny
06.10.2023 Rachunkowość firm

Koszty na przełomie lat obrotowych mogą sprawić problem. Najczęściej dotyczą one typowych dla tego okresu wydatków, takich jak rozliczenia mediów, wynagrodzeń, prenumerat itp. W tym opracowaniu omówiono zasady ujmowania i rozliczania takich kosztów w księgach rachunkowych na przełomie roku.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń październik 2023 r. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy wskazującego, że uruchomienie wypożyczalni sprzętu sportowego czy biblioteki w placówce, która zasadniczo jest nastawiona na handel, aby prowadzić działalność handlową w niedziele, stanowi obejście prawa. W wyroku z 13 września 2023 r. (sygn. akt III KK 155/23) Sąd Najwyższy wskazał, że zorganizowanie

Artykuł aktualny

Gdy księgowość przechodziła z papierowych zeszytów do arkuszy kalkulacyjnych, wielu myślało, że to już koniec rewolucji. Obecnie podstawą pracy w księgowości jest komputer wyposażony w oprogramowanie finansowo-księgowe, które pozwala nie tylko na prowadzenie podstawowej księgowości, ale również generowanie wszystkich niezbędnych e-dokumentów wymaganych przez przepisy prawa (np. tworzenie, wysyłka i

Poprzednia Następna