Rachunkowość firm
Aktualność
14.12.2023 15:49 Rachunkowość firm

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na rok 2024 wynosi 2,29%.

Aktualność
14.12.2023 15:11 Rachunkowość firm

7 grudnia 2023 r. zmienił się wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z wykazu wykreśleni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy również wymienionych w wykazie sędziów Trybunału Stanu. Po nowelizacji zamiast sędziego Trybunału Stanu w wykazie wymienia się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków tego Trybunału

Aktualność
14.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Sprawdź harmonogram czynności księgowych i sprawozdawczych wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o PIT i ustawy o CIT dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Aktualność
12.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi nowe konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Artykuł aktualny
11.12.2023 Rachunkowość firm

W poprzednich wydaniach „Mk” omówione zostały wybrane problemy inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz potwierdzania sald należności. W niniejszym artykule zwracamy uwagę na wątpliwości dotyczące trzeciej i ostatniej metody inwentaryzacji polegającej na porównaniu i weryfikacji danych z ksiąg rachunkowych z dokumentami.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Jestem księgową i prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2023 r. przejęłam księgowanie spółki z o.o. Poprzednia księgowa w bilansie zamknięcia zostawiła mi do zaksięgowania wynagrodzenia brutto pracowników dotyczące grudnia 2022 r. Spółka ta zatrudnia 45 osób, a wynagrodzenie mają wypłacane 10 dnia kolejnego miesiąca, czyli za grudzień wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2023 r. Czy wypłatę

Aktualność
30.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Uległa zmianie kwota graniczna sumy aktywów oraz przychodów netto wyrażona w złotych polskich zobowiązująca niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Aktualność
24.11.2023 11:19 Rachunkowość firm

Zmienił się wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z wykazu wykreśleni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zmiana dotyczy również wymienionych w wykazie sędziów Trybunału Stanu. Po nowelizacji zamiast sędziego Trybunału Stanu w wykazie wymienia się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz członków tego Trybunału.

Aktualność
21.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki księgowych.

Aktualność
20.11.2023 13:36 Rachunkowość firm

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie na rok 2024 wynosi 2,29%. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2024 r. wynosi 6232,65 zł.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zobowiązana jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W swojej działalności spółka nabywa towary i usługi od różnych dostawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zazwyczaj reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców terminowo na podstawie faktur lub zaliczek. Spółka czasami współpracuje

Aktualność
16.11.2023 17:21 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
16.11.2023 14:27 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. Uwagi i komentarze można zgłaszać do 31 grudnia 2023r.