do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Porada aktualna na dzień 21-01-2022

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

PROBLEM

Od 1 listopada 2021 r. jednemu z naszych pracowników obniżyliśmy wymiar czasu pracy (z pełnego na niepełny) i proporcjonalnie wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz płacy stałej pracownik ma prawo do zmiennych składników wynagrodzenia (premii procentowej wynikającej z umowy o pracę, dodatków za pracę w nocy, a także wynagrodzenia wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe). W grudniu 2021 r. pracownik po raz pierwszy po zmianie wymiaru czasu pracy korzystał z urlopu wypoczynkowego przez 24 godziny. Jak obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

RADA

W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodzenie stałe w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (grudzień 2021 r.). Natomiast składniki zmienne muszą Państwo ustalić od nowej stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązującej w miesiącu korzystania przez pracownika z urlopu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W sytuacji gdy doszło do zmiany zmiennych składników wynagrodzenia (np. zastąpienia danego składnika innym lub rezygnacji z wypłaty danego składnika) za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowadzonych:

  • przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu lub
  • w miesiącu wykorzystywania urlopu,

podstawę wymiaru tego wynagrodzenia należy ustalić ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Zatem zarówno podwyżka, jak i obniżenie wynagrodzenia, a także rezygnacja pracodawcy z wypłaty danego składnika wynagrodzenia lub wprowadzenie nowego składnika w ww. okresach skutkują przeliczeniem podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego (wzrostem lub obniżeniem podstawy jego wymiaru). Mimo że w takim przypadku nie ma obowiązku przeliczania godzin pracy w stosunku do nowego etatu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego dokonać. Omówione zasady nie dotyczą składników wyrażonych w stawce stałej. Należy je bowiem przyjąć do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 rozporządzenia urlopowego).

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Zatem obliczając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, należy uwzględnić w niej:

  • stałe składniki pensji (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałą miesięczną premię czy dodatek funkcyjny) - w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, oraz
  • zmienne składniki przysługujące za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc (np. premie kwotowe, procentowe, a także wynagrodzenie prowizyjne) - w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; jeżeli wysokość tych składników ulega znacznym wahaniom (która najczęściej dotyczy wysokości), składniki te można przyjąć z okresu maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

WAŻNE

Stałe składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu, a składniki zmienne - w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Aby obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych, należy:

Krok 1. podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.

Krok 2. pomnożyć obliczoną w powyższy sposób stawkę godzinową przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy z wynagrodzeniem stałym w wysokości 5500 zł.

Przysługuje mu zmienna premia procentowa do 20% wynagrodzenia zasadniczego za czas faktycznie przepracowany. Od 1 listopada 2021 r. pracownik wykonuje pracę na 3/4 etatu (po 6 godzin dziennie) z wynagrodzeniem zasadniczym wynoszącym 4200 zł. W grudniu 2021 r. pracownik przez 24 godziny korzystał z urlopu wypoczynkowego. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie w miesiącu, za który przysługuje. W okresie 3 miesięcy poprzedzających grudzień pracownik otrzymał premię w wysokości:

  • 10% za wrzesień 2021 r.,

  • po 5% za październik i listopad 2021 r.

Za listopad pracownik otrzymał dodatek za pracę w nocy przez 5 godzin (obliczony od minimalnej płacy) i wynagrodzenie wraz z 50% dodatkiem za 6 godzin nadliczbowych dobowych. W ww. okresie pracownik przepracował obowiązującą go liczbę godzin. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy obliczyć następująco:

  • ze składników stałych (można je wyodrębnić, choć nie ma takiego obowiązku):

- 4200 zł : 132 godz. (176 godz. x 3/4) = 31,82 zł,

- 31,82 zł x 24 godz. = 763,68 zł,

  • ze składników zmiennych, przeliczonych w stosunku do nowej płacy zasadniczej, które stanowią:

- premia: 840 zł [420 zł (4200 zł x 10%) + 420 zł (4200 zł x 10% - po 5% za październik i listopad 2021 r.)],

- dodatek za pracę w nocy: 17,50 zł (2800 zł x 3/4 : 120 godz. x 20%),

- dodatek i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe: 315 zł [(4200 zł : 120 godz. x 6 godz.) + (4200 zł : 120 godz. x 6 godz. x 50%)].

Składniki zmienne stanowią łącznie 1172,50 zł (840 zł + 17,50 zł + 315 zł).

Wynagrodzenie ze składników zmiennych za 1 godzinę urlopu wypoczynkowego wyniesie 8,88 zł:

1172,50 zł : 132 godz. = 8,88 zł.

Za 24 godziny wykorzystanego urlopu pracownik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 213,12 zł ze składników zmiennych oraz 768,68 zł z składników stałych, co łącznie stanowi 981,80 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

  • § 6-10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 135

Mariusz Pigulski

ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK