Porada aktualna na dzień 14-04-2024
06.02.2024 Podatki

Jak rozliczyć zapewnienie prezesowi spółki nieodpłatnego zakwaterowania

PROBLEM

Zatrudniony przez spółkę prezes korzysta nieodpłatnie z udostępnionego mu lokalu mieszkalnego. Lokal jest własnością spółki. Jak rozliczyć takie świadczenie na rzecz prezesa spółki? 

RADA

Wartość świadczenia w postaci zapewnienia nieodpłatnego zakwaterowania stanowi dla prezesa spółki przychód ze stosunku pracy. Sposób rozliczenia tego przychodu wyjaśniamy szczegółowo w uzasadnieniu. 

UZASADNIENIE

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof). Przepis ten jedynie przykładowo wymienia, co stanowi przychody ze stosunku pracy. Świadczy o tym użycie w nim słowa „w szczególności”, co oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Wobec tego przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne