04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.354.2024.2.AD

Klasyfikacja do źródła przychodów przychodów ze zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 11 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, którydotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 16 maja 2024 r. (wpływ 23 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wraz z Panią A.A nabył Pan (...) 2008 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem (...) o powierzchni (...) ha ((...)), oraz

prawo własności stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na tej działce budynku wczasowego murowanego o kubaturze (...) m3

położonych w X, gmina (...), powiat (...), województwo (...), opisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) Wydział Ksiąg Wieczystych o oznaczeniu (...) za kwotę łączną (...) zł.

Udziały w tej transakcji wynosiły po 50 %. Przy czym Pan wystąpił przy zakupie jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, a Pani A.A jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Na podstawie umowy użyczenia udostępnił Pan swoją część własności (50 %) w budynku partnerce, która postanowiła prowadzić w tym obiekcie swoją indywidualną działalność gospodarczą. Pan nie prowadził tam działalności gospodarczej w żadnej formie.

Pani A.A przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w hotelu dokonała jego modernizacji. Wartość tych nakładów w latach 2009-2010 wyniosła łącznie (...) netto. Tym samym wartość księgowa obiektu po modernizacji wzrosła do (...) netto.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne