31.05.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 31 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.142.2024.3.KR

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego) oraz odsetek od tego kredytu; spłata kredytów konsumenckich przeznaczonych na remont zakupionego mieszkania (lokalu mieszkalnego), oraz odsetek od tych kredytów. Koszty uzyskania przychodu z tyt. sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego (nakłady)

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lutego 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego). Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 16 kwietnia 2024 r. (wpływ 16 kwietnia 2024 r.), pismem z 16 kwietnia 2024 r. (wpływ 23 kwietnia 2024 r.) oraz pismem z 24 kwietnia 2024 r. (wpływ 29 kwietnia 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W sierpniu 2006 r. nabyła Pani działkę o powierzchni (...) m2 w (...) przy ul. (...), nr działki (...), wraz ze współmałżonkiem przy istniejącej rozdzielności mająkowej każdy do majątku osobistego (po 1/2 działki). Nabycie nastąpiło odpłatnie w drodze kupna przed notariuszem M.P w dniu 4 sierpnia 2006 r. w jego kancelarii znajdującej się w (...) przy ul. (...) (Repertorium A nr (...)). Na zakupionej działce w 2009 r. został wybudowany dom o łącznej powierzchni użytkowej (...) m2. Dom został wybudowany ze środków pochodzących z majątków osobistych.

W dniu 13 grudnia 2019 r. zawarła Pani umowę o kredyt hipoteczny w wysokości (...) zł. Następnie 26 sierpnia 2020 r. za uzyskane w powyższy sposób środki zakupiła Pani mieszkanie przy ul. (...). Nabycie nastąpiło w drodze kupna przed notariuszem ... w Kancelarii przy ul. (...). Mieszkanie zakupiła Pani do Pani majątku na wyłączną własność. Zamieszkała Pani tam w trakcie toczącej się sprawy sądowej o zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. (...).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne