Artykuł aktualny na dzień 14-04-2024
09.01.2024 Ubezpieczenia

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy – kiedy stosować i na jakich zasadach

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy to minimalny okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu uprawniający do otrzymania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Długość okresu wyczekiwania zależy od tego, czy ubezpieczenie chorobowe z danego tytułu jest obowiązkowe, czy dobrowolne. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 30 dni, a dobrowolnego – 90 dni. Są także pewne wyjątki, kiedy to ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia.

Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego gwarantuje osobom nim objętym prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, bez względu na charakter tego ubezpieczenia. Wszystkie zasiłki związane z chorobą ubezpieczonego, koniecznością sprawowania opieki lub macierzyństwem przysługują zatem osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak i na zasadach dobrowolności. Prawo do każdego rodzaju zasiłku przysługuje po spełnieniu określonych warunków i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji. Dla jednego zasiłku – chorobowego, podstawowym warunkiem jego przyznania jest posiadanie wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego, różnego co do czasu trwania dla ubezpieczonych obowiązkowo i dobrowolnie. Dla pozostałych zasiłków (opiekuńczego i macierzyńskiego) nie ma tego wymogu, co oznacza, że przysługują one od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

1. Wymagany okres wyczekiwania w zależności od rodzaju ubezpieczenia chorobowego

Długość okresu wyczekiwania zależy od tego, czy dana osoba jest ubezpieczona obowiązkowo czy dobrowolnie.

1.1. Ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo

Ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo zasiłek chorobowy przysługuje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczeni podlegający ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. pracownicy), zanim nabędą prawo do zasiłku chorobowego, zachowują prawo do wynagrodzenia za czas choroby (w wymiarze 33 lub 14 dni w przypadku osób powyżej 50 roku życia w danym roku kalendarzowym). Do tego wynagrodzenia również stosuje się zasadę dotyczącą okresu wyczekiwania.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne