29.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.758.2023.4.MS2

Skutki podatkowe wymiany udziałów.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 10 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii dotyczącej skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 18 października 2023 r. (data wpływu 23 października 2023 r.). Treść wniosku jest następująca.

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1.Zainteresowany będący stroną postępowania

M. C.

2.Zainteresowany niebędący stroną postępowania

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca M. C. (zwany dalej „Wnioskodawcą” lub „akcjonariuszem Spółki Nabywanej”) jest akcjonariuszem spółki B. S.A. z siedzibą w (...) (zwanej dalej: „Spółką Nabywaną”), który posiada (…) akcji w kapitale zakładowym Spółki Nabywanej, co odpowiada 51,81% akcji w kapitale zakładowym rzeczonej spółki i stanowi bezwzględną większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wnioskodawca ponadto posiada 50 udziałów w spółce A. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (zwaną dalej: „Spółką Nabywającą”), co odpowiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nabywającej i stanowi bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wnioskodawca, będący akcjonariuszem Spółki Nabywanej, jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej: „Ustawą o PIT”).

Spółka Nabywająca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej: „Ustawą o CIT”) podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne