11.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.346.2024.2.ACZ

Skutki podatkowe zawarcia ugody z bankiem.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 kwietnia 2024 r. złożył Pan wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia ugody z bankiem. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem złożonym 27 maja 2024 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Zawarł Pan z bankiem (dalej: Bank) umowę o kredyt mieszkaniowy (dalej: Umowa), zgodnie z którą Bank udzielił Panu kredytu hipotecznego denominowanego kursem franka szwajcarskiego.

Na podstawie zawartej Umowy Bank zobowiązał się do przekazania Panu określonej kwoty, celem częściowego sfinansowania zakupu lokalu mieszkalnego oraz refinansowania nakładów i kosztów poniesionych na finansowanie przedpłat na poczet nabycia tejże nieruchomości.

Zawarta Umowa wskazywała, że kredyt był denominowany, udzielony w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość 149 171,59 CHF. Kredyt został wypłacony Panu w złotówkach w kwocie 351 895,77 zł.

Sposobem zabezpieczenia spłaty kredytu była hipoteka kaucyjna do kwoty 527 844 zł, ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. Kolejnymi sposobami zabezpieczenia kredytu miały być cesja na rzecz Banku praw umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzona przez ubezpieczyciela oraz ubezpieczenie kredytu od ryzyk związanych z niskim wkładem własnym w (…).

Okres kredytowania wynosił od 14 listopada 2006 r. do 10 listopada 2036 r., zaś ilość rat kapitałowo-odsetkowych ustalona została na 354.

W związku z tym, że zawarta przez Pana Umowa z Bankiem zawierała niedozwolone klauzule przeliczeniowe wystąpił Pan przeciwko Bankowi z pozwem o ustalenie nieważności Umowy i zapłatę wszystkich uiszczonych rat kredytu hipotecznego.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne