15.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 15 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.4.2024.1.KF

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia otrzymanego od ubezpieczyciela z Wielkiej Brytanii.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 stycznia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 3 stycznia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymanego od ubezpieczyciela. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawcą jest małoletni (…) będący polskim rezydentem podatkowym.

Matka Wnioskodawcy zginęła w wypadku (…), który miał miejsce (…) r. w wyniku (…).

Wnioskodawca przebywał od śmierci matki pod opieką rodziny zastępczej, której Sąd Rejonowy powierzył piecze nad osobą i majątkiem Wnioskodawcy. Ojciec Wnioskodawcy został pozbawiony praw rodzicielskich, a Sąd Rejonowy ustanowił rodzinę zastępczą opiekunami prawnymi Wnioskodawcy.

Opiekunowie Wnioskodawcy podjęli działania zmierzające do uzyskania dla Wnioskodawcy świadczenia w związku ze śmiercią matki, przy współpracy z polską i brytyjską kancelarią prawną.

Oprócz Wnioskodawcy w postępowaniu występowali członkowie rodziny drugiej z ofiar wypadku.

xx xx 2023 r. pomiędzy Wnioskodawcą i członkami rodziny drugiej z ofiar a Właścicielami, (...) i Ubezpieczycielami (…) winnej zderzenia (dalej jako „Pozwani”) doszło do zawarcia ugody (dalej jako „Ugoda”). Na mocy ugody Pozwani zobowiązali się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy tytułem pełnego i ostatecznego uregulowania wszelkich roszczeń, jakie Wnioskodawca może mieć wobec Pozwanych w jakiejkolwiek jurysdykcji na świecie. Zgodnie z Ugodą, uzgodniona kwota miała zostać przekazana przelewem elektronicznym na konto Wnioskodawcy w Polsce.

Ponadto Pozwani zobowiązali się zapłacić określoną kwotę tytułem udziału w kosztach poniesionych przez Wnioskodawcę i członków rodziny drugiej z ofiar w Anglii na rachunek brytyjskiej kancelarii prawnej reprezentującej ich.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne