28.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.719.2023.1.GG

Obowiązki płatnika w związku z pokrywaniem przez pracodawcę kosztów zakwaterowania pracownikom mobilnym.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

 Spółka z o.o. (zwane dalej „Spółką” lub „Wnioskodawcą”) została założona w dniu  … 2017 r. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w … . Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu …. 2017 r. pod numerem KRS: ….  w Sądzie Rejonowym w ..., XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Jedynym udziałowcem Spółki została firma ….. S.A.

W dniu …..2018 r. Spółka rozpoczęła pełną działalność gospodarczą.

Sp. z o.o. jest producentem (...).

Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę 3 Regionalnych Kierowników Sprzedaży będących pracownikami mobilnymi, którzy obsługują Polskę podzieloną na 3 regiony, tj.: południe, północny-zachód, północny-wschód. Miejscem pracy dla Regionalnych Kierowników Sprzedaży - zgodnie z umową o pracę - jest region.

Region południe obejmuje swym zasięgiem województwa: (...)….. oraz część województw (...) .

Region północny-zachód obejmuje swym zasięgiem województwa:.....–... oraz część województw ...

Region północny-wschód obejmuje swym zasięgiem województwa:....oraz część województw ...

Jednym z zasadniczych zadań realizowanych przez Regionalnych Kierowników Sprzedaży jest współpraca z krajowymi odbiorcami i dystrybutorami oferującymi wyroby z oferty ..., jak również poszukiwanie nowych odbiorców.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne