Porada aktualna na dzień 22-02-2024
10.11.2022 Ubezpieczenia

Świadczenia przysługujące ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy

Pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, przysługuje od pierwszego dnia powstałej z tej przyczyny niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe, a po wyczerpaniu przysługującego limitu - zasiłek chorobowy. Jeżeli po wykorzystaniu zasiłku za maksymalny okres pracownik jest nadal niezdolny do pracy, jednak rokuje odzyskanie zdolności do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Prawo do zasiłku, a następnie świadczenia rehabilitacyjnego, mają też osoby niebędące pracownikami, ale podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. zleceniobiorcy, osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy przysługują poszkodowanemu w wysokości 100% podstawy wymiaru, a świadczenie rehabilitacyjne - według ogólnych zasad, i są finansowane z ubezpieczenia chorobowego.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne