Porady

Porada aktualna

Jak można zatrudnić obywatela Ukrainy, który jest w Polsce na podstawie karty pobytu? Czy nadal tylko zgłaszamy zawarcie umowy o pracę do PUP? Czy takie zatrudnienie podlega innym procedurom?

Porada aktualna

Zawarliśmy z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę cywilnoprawną z elementami zlecenia i dzieła (nie dochodzi tu do przeniesienia autorskich praw majątkowych) na okres 3 tygodni. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w połowie kwietnia 2024 r. Wynagrodzenie w umowie zostało ustalone w jednej wspólnej kwocie za wszystkie czynności związane z jej realizacją. Według jakich zasad

Poprzednia Następna