Artykuł aktualny na dzień 15-07-2024
08.04.2024 Ubezpieczenia

Wypłata zasiłków przez ZUS – jakie dokumenty powinien złożyć pracodawca

Płatnicy składek niebędący jednocześnie płatnikami zasiłków, w przypadku niezdolności do pracy swoich pracowników lub zleceniobiorców, muszą przekazać do ZUS stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie wypłacone świadczenie. Są one różne w zależności od rodzaju zasiłku (np. chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) oraz formy zatrudnienia (np. w przypadku pracowników pracodawca przekazuje do ZUS zaświadczenie Z-3, natomiast dla zleceniobiorców – Z-3a). Część formularzy składa do ZUS sam ubezpieczony.

Ustalanie prawa do zasiłków i realizacja ich wypłaty należą do ZUS i tych płatników składek, którzy na podstawie ustawy zostali do tego zobowiązani. Jeżeli zatrudniający nie są płatnikami zasiłków dla swoich ubezpieczonych, w ich imieniu występują do ZUS o wypłatę tych świadczeń, składając stosowne dokumenty. 

W celu ustalenia prawa do zasiłków przez ZUS konieczne jest przedłożenie wymaganych dokumentów. Niektóre z nich przedkłada sam ubezpieczony, inne – płatnik składek. Niezbędne dokumenty określa ustawa zasiłkowa (np. zaświadczenie lekarskie e-ZLA) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. 

Wnioski o wypłatę zasiłków, stanowiące załączniki do powołanego rozporządzenia, mają charakter opisowy, zatem w celu ułatwienia ich sporządzania ZUS opracował dla każdego wniosku odrębny formularz. Formularze te są dostępne na stronie internetowej ZUS w formie umożliwiającej ich wydrukowanie i wypełnienie. Możliwe też jest przekazanie formularzy w formie elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego płatnika składek (lub ubezpieczonego) na PUE ZUS. Najczęściej wykorzystywane formularze przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Formularze przekazywane do ZUS przez płatnika składek i ubezpieczonego

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne