do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 11/2021, data dodania: 15.10.2021

Porada w trakcie aktualizacji

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje w przypadku zmiany etatu w trakcie roku

PROBLEM

Pracownikowi zatrudnionemu od 3 kwietnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zmniejszono od 1 sierpnia 2021 r. etat do 7/8. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał pracownikowi w 2021 r., jeżeli ma prawo do 26 dni urlopu? Jak udzielać tego urlopu pracownikowi po zmianie etatu, jeżeli będzie on pracował po 7 godzin dziennie?

RADA

Pracodawca, ustalając wymiar należnego pracownikowi w 2021 r. urlopu wypoczynkowego, powinien dokonać odrębnie wyliczenia dla okresu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i po zmniejszeniu etatu, a następnie każdy dzień urlopu pomnożyć przez 8 godzin. Natomiast udzielając urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy, pracodawca z wyliczonej puli urlopu zdejmuje liczbę godzin w danym dniu faktycznie wyznaczonych do przepracowania, w tym przypadku - 7 godzin.

UZASADNIENIE

W przedstawionej w pytaniu sytuacji znajdą zastosowanie zasady liczenia urlopu proporcjonalnego. Oznacza to, że w razie zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie roku kalendarzowego należy wyliczyć wymiar urlopu osobno dla okresu zatrudnienia pełnoetatowego i osobno dla okresu zatrudnienia na część etatu. Wyliczając wymiary dla obu tych okresów, należy także brać pod uwagę to, że wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni urlopu. Należy też pamiętać, aby niepełny dzień urlopu zaokrąglić w górę do pełnego dnia.

Ustalenie wymiaru urlopu w przypadku zmiany etatu. Jeżeli zmiana etatu pracownika następuje w trakcie roku kalendarzowego, niezbędne jest ustalenie wymiaru urlopu w proporcji do okresu pracy w danym wymiarze czasu pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że suma uzyskanego wymiaru urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 lub 26 dni.

Podczas przeliczania dni urlopu na godziny zawsze 1 dzień odpowiada 8 godzinom pracy. Nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 10 lat został zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od 3 kwietnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 sierpnia 2021 r. pracuje w wymiarze 7/8 etatu. W 2021 r. będzie przysługiwał mu urlop w następującym wymiarze:

  • od stycznia do lipca 2021 r. - 16 dni, tj. 128 godzin, według następującego wyliczenia: 26 dni x 7/12 miesięcy = 15,16, tj. po zaokrągleniu 16 dni;

  • od sierpnia do grudnia 2021 r. - 10 dni, tj. 80 godzin, według następującego wyliczenia: 26 dni x 7/8 etatu = 22,75, tj. 23 dni; a następnie 23 dni x 5/12 miesięcy = 9,58, tj. po zaokrągleniu 10 dni.

Łącznie w przedstawionej sytuacji pracownikowi w 2021 r. będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni (tj. 26 dni x 8 godzin = 208 godzin).

Udzielanie urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, w wymiarze godzinowym, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w danym dniu (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy). Oznacza to, że liczba godzin wykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego będzie zawsze odpowiadała liczbie godzin zaplanowanej w danym dniu pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy, w jakim jest on zatrudniony. Zatem nawet po zmianie etatu Państwa pracownika nabytego wcześniej urlopu udziela się na dni pracy, odejmując z puli urlopowej tyle godzin, ile pracownik ma do przepracowania w danym dniu.

PRZYKŁAD

Pracownik ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 10 lat, zatrudniony od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. w wymiarze 7/8 etatu, świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 23 do 27 sierpnia 2021 r. Według obowiązującego go rozkładu czasu pracy w każdym z tych dni miał wykonywać pracę w godzinach od 7.00 do 14.00. W sierpniu 2021 r. pracownik wykorzystał zatem urlop wypoczynkowy w wymiarze 35 godzin i tyle godzin urlopu zostanie mu odjętych z łącznej puli urlopu przysługującego w 2021 r.

Daty

23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

29.08

30.08

Zaplanowany czas pracy

7.00-14.00

7 h

7.00-14.00

7 h

7.00-14.00

7 h

7.00-14.00

7 h

7.00-14.00

7 h

wolne

wolne

Faktyczne godziny nieobecności pracownika

urlop

7 h

urlop

7 h

urlop

7 h

urlop

7 h

urlop

7 h

wolne

wolne

Wymiar godzin nieobecności zdejmowany z puli urlopu

7 h

7 h

7 h

7 h

7 h

wolne

wolne

PRZYKŁAD

Pracownik ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 10 lat, zatrudniony od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. w wymiarze 7/8 etatu, świadczy pracę w systemie równoważnego czasu pracy. Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 23 do 27 sierpnia 2021 r. Według obowiązującego go rozkładu czasu pracy 23-24 sierpnia 2021 r. miał wykonywać pracę w godzinach 6.00 - 18.00, a od 26 do 27 sierpnia - w godzinach 8.00-12.00. Natomiast 25 sierpnia br. miał wolny na podstawie harmonogramu czasu pracy. W sierpniu 2021 r. pracownik wykorzystał zatem urlop wypoczynkowy w wymiarze 32 godzin i tyle godzin urlopu zostanie mu odjętych z łącznej puli urlopu przysługującego w 2021 r.

Daty

23.08

24.08

25.08

26.08

27.08

29.08

30.08

Zaplanowany czas pracy

6.00-18.00

12 h

6.00-18.00

12 h

wolne

8.00-12.00

4 h

8.00-12.00

4 h

wolne

wolne

Faktyczne godziny nieobecności pracownika

urlop

12 h

urlop

12 h

-

urlop

4 h

urlop

4 h

wolne

wolne

Godziny nieobecności zdejmowane z puli urlopu

12 h

12 h

-

4 h

4 h

wolne

wolne

PODSTAWA PRAWNA:

art. 154, art. 1542, art. 1551, art. 1552, art. 1553, art. 161, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162

Beata Tofiluk

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Jeżeli w tym artykule nie znalazłeś rozwiązania swojego problemu – napisz redakcja2@inforfk.pl

Powiązane dokumenty

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK