03.08.2020 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 03.08.2020, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.77.2020.1.BB, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.77.2020.1.BB

masy spadkowej wchodzą te składniki majątku spadkodawcy, które istniały na dzień śmierci spadkodawcy i których był on dysponentem. Skoro jak wynika z opisu zdarzenia opisana we wniosku kwota 26.100,00 zł należała do ojca Wnioskodawczyni i po jego śmierci jak twierdzi Wnioskodawczyni weszła do masy spadkowej po nim, to obowiązkiem Wnioskodawczyni było wykazanie jej w zgłoszeniu SD-Z2 (w terminie 6 miesięcy od uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia) aby mogła skorzystać z ulgi określonej w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 25 maja 2020 r. (data wpływu 28 maja 2020 r.), uzupełniony 28 lipca 2020 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym w piśmie z 16 lipca 2020 r., znak: 0111-KDIB2-3.4015.77.2020.1.BB, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 28 lipca 2020 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 12 lutego 2020 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, która jest jego jedynym dzieckiem. Ojciec nie pozostawił testamentu. W dniu 11 maja 2020 r. Wnioskodawczyni uzyskała akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez kancelarię notarialną. Ojciec nie posiadał nieruchomości.

W chwili śmierci był on osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby. W dniu 23 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy ustanowił Wnioskodawczynię opiekunem prawnym ojca.

Ojciec Wnioskodawczyni był w wieloletnim związku nieformalnym z kobietą (dalej zwaną przyjaciółką ojca), u której mieszkał i która faktycznie opiekowała się nim, robiła zakupy, podawała leki, gospodarowała powierzonymi jej funduszami, w tym pieniędzmi należącymi do ojca Wnioskodawczyni. Kiedy stan ojca zaczął się znacznie pogarszać konieczne było wydatkowanie środków na zapewnienie mu profesjonalnej opieki. Po pobycie w szpitalu Wnioskodawczyni zapewniła mu miejsce w domu opieki, w którym został umieszczony w dniu 07 lutego 2020 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do przyjaciółki ojca, by ta przekazała jej środki finansowe, które należały do jej ojca, a które były obecnie w jej posiadaniu m.in. ze względu na fakt, iż mieszkanie w którym ojciec przybywał przez wiele ostatnich lat należało do niej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne