Interpretacje

Interpretacja
13.06.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Interpretacja
13.06.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem towarów i usług związanych realizacją projektu.

Interpretacja
13.06.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Interpretacja
13.06.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową IP BOX.

Interpretacja
12.06.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku VAT dla szkoleń doskonalących w zakresie techniki i wiedzy żeglarskiej. - Zwolnienie od podatku VAT dla szkolenia na jachtowego sternika morskiego. - Zwolnienie od podatku VAT dla organizacji rejsów stażowo-szkoleniowych.

Interpretacja
12.06.2024 Podatki

Nieuznanie za podatnika w związku z użyczeniem lokali mieszkalnych na rzecz fundacji rodzinnej.

Interpretacja
12.06.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług z zakresie opodatkowania podatkiem VAT zaliczek, na które wystawiono faktury oraz ujęcia faktur korygujących w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka wystawi faktury korygujące, zgodnie z treścią art. 29a ust. 13-14 ustawy.

Interpretacja
12.06.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
12.06.2024 Podatki

Zakwalifikowanie przez Wnioskodawczynię jako kosztu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej – polegającej na sprzedaży przez Wnioskodawczynię nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie – nie tylko wartości nominalnej udzielonej pożyczki, ale także kwoty, którą Wnioskodawczyni zobowiązana jest zwrócić pożyczkobiorcom w wyniku wzajemnego rozliczenia, na zasadach

Interpretacja
11.06.2024 Podatki

Obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży w drodze licytacji zabudowanej działki.

Interpretacja
11.06.2024 Podatki

Skutki podatkowe wypłaty świadczeń dla beneficjentów przez fundację rodzinną.

Interpretacja
11.06.2024 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.

Interpretacja
11.06.2024 Podatki

Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług montażu instalacji.

Interpretacja
11.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Poprzednia Następna