Podatki
Infor
12.07.2024 Podatki

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. Podatek dochodowy opłaca w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zakupu towaru od firmy X. Przywóz zakupionych towarów zlecił przewoźnikowi. Niestety samochód wiozący towar na skutek awarii zapalił się i towar spłonął. Z tego względu przedsiębiorca wystawił

Artykuł aktualny
11.07.2024 Podatki

MF potwierdziło, że podatnik, który wykaże ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu rocznym złożonym przed terminem a następnie przed 15 lutego sprzeda nieruchomość, której ulga dotyczy zachowuje do niej prawo.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Podatki

Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego. Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. MF przypomina, że płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Interpretacja
11.07.2024 Podatki

W odniesieniu do planowanego zadania Gmina nie będzie miała prawnej możliwości do odliczenia podatku VAT.

Interpretacja
11.07.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową IP BOX.

Interpretacja
11.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
11.07.2024 Podatki

Braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Infor
11.07.2024 Podatki

Rozpocząłem działalność w zakresie wynajmu domków kempingowych. Czy mogę je amortyzować?

Aktualność
10.07.2024 10:52 Podatki

Szef KAS zmienił interpretację Dyrektora KIS i uznał, że nieprawidłowe jest stosowanie zwolnienia z VAT dla świadczonych usług polegających na udzielaniu porad dietetycznych on-line za pośrednictwem Internetu osobom zdrowym w celu profilaktyki zachorowań. Potwierdził natomiast, że prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT dla świadczonych

Aktualność
10.07.2024 08:49 Podatki

MF rozpoczyna konsultacje nowego wzoru zeznania PIT-38. Podatnicy zastosują go po raz pierwszy w rozliczeniu PIT za 2024 r. Konsultacje potrwają do 23 lipca 2024 r.

Aktualność
10.07.2024 08:20 Podatki

MF wydało komunikat, w którym poinformowało że otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego. Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. MF przypomina, że płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

MF przygotował nowe, uproszczone wzory pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy przy wynajmie paneli fotowoltaicznych trzeba płacić podatek od nieruchomości. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli. Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Infor
10.07.2024 Podatki

Klient mojego biura rachunkowego prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Wykorzystywał w niej busa, którego następnie wycofał z działalności. Teraz zamierza go wynajmować poza działalnością. Czy może taki najem opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na Inwestycje związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz wydatków bieżących związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Rozliczenie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Dostawa Działek nr 1, 2, 3 i 4 będzie podlegała w całości opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku. Tym samym, będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ich nabycie.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy dla świadczonych usług dietetycznych na rzecz konkretnego/indywidualnego pacjenta oraz brak możliwości zastosowania zwolnienia o dla usług dietetycznych świadczonych na rzecz grupy osób.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - wydatki w postaci dokonanych wpłat (zadatku) na poczet umowy przedwstępnej na zakup mieszkania (udziału).

Poprzednia Następna