05.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.329.2024.2.MKA

Nieważność umowy kredytowej, zwrot części wpłaconych rat oraz wypłata odsetek.

Interpretacja indywidualna – stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 3 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych unieważnienia umowy kredytowej. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

14 lipca 2008 r. podpisali Państwo (Pani oraz Pani narzeczony A.A.) umowę z (…) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF, na zakup mieszkania na rynku wtórnym w (…). Kwota kredytu to 183 000 zł, została ona wyrażona w walucie polskiej, a jako waluta waloryzacji określony został frank szwajcarski. Kredyt został zaciągnięty na okres 25 lat i miał być spłacony do 15 lipca 2033 r. Kredyt został przez Państwa wzięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. W 2013 r. wzięli Państwo ślub. W 2016 r. w związku z utratą pracy przez męża i brakiem dostarczających dochodów powodujących zagrożenie spłaty kredytu podjęli Państwo decyzję o wyprowadzeniu się z mieszkania i zamieszkaniu u teścia. Mieszkanie postanowili Państwo wynająć. Od wynajmu nieruchomości opłacają Państwo comiesięczny podatek.

W 2020 r. założyli Państwo sprawę sądową - pozew przeciwko (…) S.A. o nieważność umowy. W toku postępowania sądowego i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w (…) z 22 grudnia 2022 r. (sygn. (…)) sprawę tę Państwo wgrali z werdyktem unieważnienie umowy i w sprawie powodów (…), A.A.przeciwko (…) S.A z siedzibą w (…) o zapłatę i ustalenie na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w (…) z 17 lutego 2021 r. sygn. akt (…), zasądził od pozwanego na rzecz powoda A.A. kwotę 28 608,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 czerwca 2020 r. do 7 listopada 2022 r. i na rzecz powódki (…) kwotę 28 608,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 czerwca 2020 r. do 7 listopada 2022 r. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 102 929,38 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 czerwca 2020 r. do 7 listopada 2022 r. Dodatkowo zasądza na rzecz powodów po 219,50 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 czerwca 2020 r. do 7 listopada 2022 r.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne