09.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.150.2023.1.MM

Obowiązki notariusza jako płatnika od umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności mieszkania - ustalenie podstawy opodatkowania gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką oraz zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 4a.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2023  r. wpłynął Pana wniosek z 4 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązków notariusza w związku ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego ustanowienia służebności osobistej mieszkania.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Do prowadzonej przez Pana kancelarii notarialnej zgłosiło się małżeństwo, które zamierza ustanowić na zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład ich majątku wspólnego służebność osobistą mieszkania na rzecz matki jednego z nich (tj. żony).

Służebność osobista mieszkania ma zostać ustanowiona dożywotnio oraz nieodpłatnie.

Według oświadczeń ww. małżonków - wartość przedmiotowej nieruchomości (bez potrącania długów i ciężarów) wynosi 330.000,00 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).

Nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona ta służebność obciążona jest obecnie hipoteką umowną do kwoty 350.000,00 zł.

Według treści księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, poza wymienioną wyżej hipoteką, nieruchomość ta nie jest obciążona jakimikolwiek innymi długami lub ciężarami.

Pytania

1) Czy ustalając podstawę opodatkowania w zakresie przedmiotowej nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej mieszkania należy potrącić od wartości nieruchomości (tj. 330.000,00 zł) całą wartość obciążającej ją hipoteki umownej (tj. 350.000,00 zł)?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne