Podatki
Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Niepodleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży 9 działek pojedynczo.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Brak opodatkowania dokonanej transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Obowiązki płatnika w związku z otrzymywaniem nagród przez Uczestników programu motywacyjnego.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

W zakresie możliwości obniżenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu dotyczącego przebudowy drogi.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług organizacji półkolonii na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Stawka ryczałtu dla świadczonych usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją Projektu.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Opodatkowanie środków pieniężnych otrzymanych z tytułu zaniżenia dotacji oświatowej.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Aktualność
06.06.2024 05:00 Podatki

Podatniczka prowadzi sezonową działalność gospodarczą w górach w zakresie sprzedaży lodów podawanych na gałki do kubeczka oraz gofrów. Sprzedaje również napoje w butelkach bez otwierania ich klientowi. Sprzedaż odbywa się w małej drewnianej budce. Klient nie ma możliwości wejścia do środka pomieszczenia. Klienci kupują lody lub gofry i odchodzą. Obok budki nie ma stolików. Czy taka sprzedaż będzie

Aktualność
06.06.2024 05:00 Podatki

Czy zakup blokady alkoholowej do samochodu osobowego będącego w ewidencji środków trwałych może stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych?

Aktualność
06.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy spółka będąca podatnikiem estońskiego CIT może stosować ulgę na złe długi. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.