Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Okres przedświąteczny wiąże się w przypadku wielu podatników z różnymi świątecznymi zakupami, jak również ze świątecznymi świadczeniami. Wiele tych świadczeń i zakupów należy rozliczyć w VAT. Przedstawiamy przykładowe z nich.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), wnioski o wydanie wiążących informacji akcyzowych (WIA) i wnioski o wydanie wiążących informacji o pochodzeniu (WIP). Wnioski o wydanie WIS będą składane w serwisie e-Urząd Skarbowy a wnioski o wydanie WIA i WIP na portalu PUESC.

Aktualność
11.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna. Z uwagi na powyższe, zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Aktualność
10.12.2023 19:55 Podatki

Ministerstwo Finansów zaprosiło podatników na XVIII Forum Cen Transferowych. Zapisywać się na najbliższe spotkanie można jeszcze do poniedziałku 11 grudnia 2023 r. Otwarte posiedzenie forum odbędzie się online 12 grudnia 2023 r.

Aktualność
10.12.2023 19:34 Podatki

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający szybsze rozliczenie w podatku dochodowym poniesionych wydatków inwestycyjnych. W swoim komunikacie rząd przypomina podatnikom, że wydatki inwestycyjne, jako koszt uzyskania przychodów, pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji również wysokość podatku. Zapowiadane w projekcie rozwiązania mają być dodatkową zachętą do zwiększania tego

Aktualność
08.12.2023 12:59 Podatki

MF przygotował projekt modyfikacji wniosku ORD-IN, czyli wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Nowy wzór wniosku ma wejść w życie już następnego dnia od dnia publikacji nowego rozporządzenia w tej sprawie. Odpowiednie zmiany zostały zaprojektowane również we wzorze wniosku ORD-WS tzw. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej

Aktualność
08.12.2023 11:21 Podatki

Od 1 stycznia 2024r. w e-Urząd Skarbowy i na portalu PUESC pojawią się nowe funkcjonalności. Za pośrednictwem tych serwisów podatnicy będą składali wnioski o wydanie wiążących informacji WIS, WIA i WIP. Można je będzie składać wyłącznie elektronicznie.

Aktualność
08.12.2023 10:37 Podatki

7 grudnia 2023 r. opublikowano dwa rozporządzenia zmieniające. Są to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. Dostosowują polskie przepisy, w zakresie utraty prawa do stosowania zwolnienia z VAT importu

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Z 500 zł do 840 zł zostanie podwyższona kwota składki na związki zawodowe, którą podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach należy przesłać do 27 grudnia 2023 r.

Aktualność
08.12.2023 05:00 Podatki

Wydatki inwestycyjne jako koszt uzyskania przychodów pomniejszą podstawę opodatkowania, co w konsekwencji pomniejszy również wysokość zobowiązania podatkowego dla przedsiębiorców - przewidują rozwiązania, nad którymi pracuje resort finansów.

Aktualność
07.12.2023 12:52 Podatki

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie, w którym określił limity odliczeń na IKZE w 2024 r. Limity te są wyższe w porównaniu do 2023 r.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania i doręczania pism w sprawach Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) wyłącznie za pośrednictwem konta na PUESC (art. 7g ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Jedyne wyjątki od tej zasady dotyczą zarówno oczywistej sytuacji niedostępności PUESC (awarii), jak i logicznej kwestii dotyczącej dostarczania próbek wyrobów lub dokumentów, których nie

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedłuży na 2024 r. czasowe wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w stosunku do tzw. płatnika technicznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2c updop i w art. 41 ust. 4d i 10 updof . Tak wynika z projektów rozporządzeń, które opublikowano na początku tego miesiąca.

Aktualność
07.12.2023 05:00 Podatki

Mąż chciał rozliczyć PIT wspólnie z całkowicie ubezwłasnowolnioną żoną - chodziło o wydatki na likwidację barier architektonicznych i technicznych, które nie były refundowane ze środków PFRON. Skarbówka odmówiła, wskazując, że ubezwłasnowolnienie żony spowodowało ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie został zatem spełniony jeden z warunków wspólnego opodatkowania małżonków. Osoba opiekująca

Aktualność
06.12.2023 08:23 Podatki

Podatnicy, którzy korzystają jeszcze z ulgi odsetkowej w zeznaniu za 2024 rok odliczą odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczy kwoty 443 450 zł. To oznacza, że limit odliczenia wzrośnie ponieważ w rozliczeniu za 2023 r. wynosi on 374 290 zł.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie składania deklaracji i podań. Zmiany dotyczą m.in. danych autoryzujących, którymi można się logować do zeznań rocznych PIT. Pozostałe zmiany dotyczą składania deklaracji przez funkcjonariuszy służb specjalnych oraz mają charakter aktualizujący, porządkujący bądź ujednolicający.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Od początku 2024 r. przestaje obowiązywać dwuletni okres niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Tym samym przy rozliczeniu rocznym za 2024 r. podatnicy będą musieli wziąć pod uwagę możliwość bycia opodatkowanym tym podatkiem.

Aktualność
06.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcą był przedsiębiorca specjalizujący się w oprogramowaniu, który 13 czerwca 2022 r., złożył wniosek o wpis do CEiDG, rozpoczynając działalność gospodarczą od 1 lipca. Podczas składania wniosku VAT-R, przez nieuwagę, zaznaczył punkt 29, wskazując na korzystanie ze zwolnienia podatkowego, podczas gdy zamierzał być podatnikiem VAT czynnym. W praktyce przez ponad rok, prowadził działalność jako

Aktualność
05.12.2023 10:51 Podatki

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych deklaracji CIT-8E. Konsultacje będą trwały do 9 grudnia 2023 r.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podatek PCC dla kupujących szóstą i kolejną nieruchomość wzrośnie do 6%.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawcami byli mężczyzna oraz jego żona, którzy jako wspólni kredytobiorcy, zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego w 2006 roku. Sąd w 2021 roku uznał tę umowę za nieważną z powodu niewłaściwych klauzul stosowanych przez bank. W wyniku tego orzeczenia, bank w 2022 roku zwrócił wnioskodawcy niesłusznie pobrane świadczenia oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie.

Poprzednia Następna