Aktualności

Aktualność
14.06.2024 05:00 Podatki

Szef KAS potwierdził, że odsetki od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b updof, niezależnie od tego, czy zostały naliczone przed momentem uprawomocnienia się wyroku, czy też są liczone od momentu uprawomocnienia się wyroku. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko Dyrektora KIS, który nakazał zapłatę PIT od otrzymanych odsetek.

Aktualność
14.06.2024 05:00 Podatki

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą Karta Praw Podatnika – poinformował szef KAS wiceminister finansów Marcin Łoboda. Jak wyjaśnił, ma ona zebrać w jednym akcie prawnym wszystkie uprawnienia podatników w stosunku do administracji skarbowej.

Aktualność
13.06.2024 08:14 Podatki

MF wydało komunikat, w którym zaprzeczyło, że prowadzi prace nad podwyższeniem ryczałtu ewidencjonowanego od najmu nieruchomości.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Rząd chce przyjąć w III kwartale br. projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw o podatkach lokalnych, który likwiduje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury terminala towarowego, a także tych niewykorzystywanych przez instytuty badawcze, wprowadza natomiast obowiązkowe opodatkowanie garaży wielostanowiskowych,

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, czy różnice kursowe od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce na estońskim CIT będą dochodem z ukrytych zysków. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Od 1 lipca 2024 roku podatnicy, którzy popełnią przestępstwo lub wykroczenie skarbowe muszą liczyć się z wyższymi sankcjami. Jest to związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od lipca wyniesie 4300 zł.

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Przedsiębiorcy w Polsce spędzają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianiu obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie. Jak wynika z raportu "Podatki pod lupą: Jak odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów podatkowych?" opracowanego przez PwC, średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce

Aktualność
13.06.2024 05:00 Podatki

Rząd chce przyjąć w III kw. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest umożliwienie korzystania ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Aktualność
12.06.2024 10:15 Podatki

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć okres ważności znaków akcyzy naniesionych przed 1 stycznia 2022 r. na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich. Stare banderole będą ważne do 31 grudnia 2025 r.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, czy spółka powinna odprowadzić estoński CIT od niedoboru towaru. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Podatki

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa przesuwająca termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Aktualność
11.06.2024 13:30 Podatki

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla wszystkich podatników. 10 czerwca 2024 roku została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT, która przesuwa termin wdrożenia KSeF. Ustawa przesuwa również na 1 sierpnia 2026 r. wejście w życie innych obowiązków związanych z e-fakturowaniem m.in. nakładania kar za niestosowanie KSeF i obowiązku podawania numeru KSeF w poleceniach

Aktualność
11.06.2024 09:11 Podatki

25 czerwca 2024 r. wejdą w życie przepisy uprawniające KAS do przeprowadzania kontroli importerów niektórych minerałów, które pochodzą z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. KAS zajmie się też kontrolą środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej oraz wywożonych z Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Aktualność
11.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź, jak powinien być rozliczony przychód z kontraktu forward w estońskim CIT. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
11.06.2024 Podatki

Szef KAS potwierdził, że podatnik, który chce skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi być właścicielem budynku, którego dotyczyła termomodernizacja nie tylko w momencie jej dokonywania ale również w momencie składania zeznania, w którym ulga ma zostać rozliczona. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko Dyrektora KIS, który przyznał prawo do odliczenia ulgi termomodernizacyjnej podatniczce

Aktualność
10.06.2024 08:11 Podatki

MF wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od nagród pieniężnych przyznanych Powstańcom Warszawskim albo ich małżonkom przez Radę miasta stołecznego Warszawy. Dzięki temu nie zapłacą oni PIT od otrzymanych nagród.

Aktualność
10.06.2024 05:00 Podatki

Rada Ministrów uchyliła rozporządzenie w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej w 2014 roku. Miała ona działać w celu opracowania projektu nowej Ordynacji podatkowej. Prace Komisji nie zakończyły się sukcesem, jej kadencja wygasła, a nowa Ordynacja nie została uchwalona. Uchylenie rozporządzenia oznacza formalne zamknięcie projektu „nowe ogólne prawo podatkowe”.

Aktualność
10.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy na spółce, która wcześniej nie wybrała skutecznie estońskiego CIT, ciąży okres karencji. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
07.06.2024 13:51 Podatki

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Aktualność
07.06.2024 10:31 Podatki

Rada Ministrów uchyliła rozporządzenie w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej w 2014 roku. Miała ona działać w celu opracowania projektu nowej Ordynacji podatkowej. Prace Komisji nie zakończyły się sukcesem, jej kadencja wygasła, a nowa Ordynacja nie została uchwalona. Uchylenie rozporządzenia oznacza formalne zamknięcie projektu „nowe ogólne prawo podatkowe”.

Aktualność
07.06.2024 05:00 Podatki Ubezpieczenia

Obywatele skarżą się na niesprawiedliwe zróżnicowanie opodatkowania osób zatrudnionych na umowę o pracę w porównaniu z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Nie rozumieją, dlaczego umowa o pracę jest co do zasady najwyżej opodatkowana. Mają też wątpliwości wobec planowanej reformy składki zdrowotnej, która ma objąć wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualność
07.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy pracownika na urlopie bezpłatnym uwzględnia się w stanie zatrudnienia na potrzeby estońskiego CIT. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
06.06.2024 05:00 Podatki

Podatniczka prowadzi sezonową działalność gospodarczą w górach w zakresie sprzedaży lodów podawanych na gałki do kubeczka oraz gofrów. Sprzedaje również napoje w butelkach bez otwierania ich klientowi. Sprzedaż odbywa się w małej drewnianej budce. Klient nie ma możliwości wejścia do środka pomieszczenia. Klienci kupują lody lub gofry i odchodzą. Obok budki nie ma stolików. Czy taka sprzedaż będzie

Aktualność
06.06.2024 05:00 Podatki

Czy zakup blokady alkoholowej do samochodu osobowego będącego w ewidencji środków trwałych może stanowić koszt uzyskania przychodu podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych?

Poprzednia Następna