Aktualności

Aktualność

Sprawdź czy ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy małych biur rachunkowych. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący stażu pracy. Zakłada on, że okresy samozatrudnienia, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń czy świadczenia usług będą wliczały się do stażu pracy. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wyrównać szanse w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych dla milionów osób.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

W Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Dokument uwzględnia nowelizację przepisów z 11 maja 2023 roku. Do rozporządzenia został załączony pomocniczy wzór świadectwa pracy.

Aktualność
12.07.2024 05:00 Kadry i płace

Przegrzanie organizmu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a czasem być tragiczne w skutkach. Obecnie w przepisach BHP nie ma określonej maksymalnej temperatury, w której może być wykonywana praca. Ustalona za to jest jej minimalna wysokość, zależna od wykonywanej pracy. Ministra Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła prace przygotowawcze, których celem jest uregulowanie pracy w wysokich

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Podczas godzinnego spotkania eksperci omówią najważniejsze obowiązki związane z ochroną sygnalistów oraz odpowiedzą na pytania zadane na czacie przez uczestników. Webinarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za działy prawne, pracowników działów kadr i płac, HR oraz compliance, a także właścicieli firm i osób zarządzających.

Aktualność
11.07.2024 06:00 Kadry i płace

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie ustalania stażu pracy. MRPiPS chce, by uprawnienia pracownicze oraz dostęp do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia były takie same niezależnie od prawnej i organizacyjnej formy wcześniejszej pracy.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Podatki

Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego. Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. MF przypomina, że płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort rozwoju chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aktualność
11.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Polski Ład krajowym przedsiębiorcom kojarzy się głównie z negatywnymi zmianami, np. w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Skutek jest taki, że właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą wprowadzoną przez rząd PiS. – Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business

Aktualność
11.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Sprawdź czy przedsiębiorca korzystający z ulgi na start może wystąpić o wakacje składkowe. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
10.07.2024 13:10 Kadry i płace

Rząd przedstawił projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada wprowadzenie nowych zasad ustalania stażu pracy. Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane - poza wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy i stosunków służbowych - okresy wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz indywidualnej działalności gospodarczej, jeżeli stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych

Aktualność
10.07.2024 10:52 Podatki

Szef KAS zmienił interpretację Dyrektora KIS i uznał, że nieprawidłowe jest stosowanie zwolnienia z VAT dla świadczonych usług polegających na udzielaniu porad dietetycznych on-line za pośrednictwem Internetu osobom zdrowym w celu profilaktyki zachorowań. Potwierdził natomiast, że prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT dla świadczonych

Aktualność
10.07.2024 08:49 Podatki

MF rozpoczyna konsultacje nowego wzoru zeznania PIT-38. Podatnicy zastosują go po raz pierwszy w rozliczeniu PIT za 2024 r. Konsultacje potrwają do 23 lipca 2024 r.

Aktualność
10.07.2024 08:20 Podatki

MF wydało komunikat, w którym poinformowało że otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego. Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu. MF przypomina, że płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

MF przygotował nowe, uproszczone wzory pełnomocnictwa szczególnego, pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy przy wynajmie paneli fotowoltaicznych trzeba płacić podatek od nieruchomości. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Podatki

Zmiany definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku przedsiębiorców. Doprowadzą do wstrzymania transformacji energetycznej i teleinformatycznej kraju. Są sprzeczne z deklarowanym przez resort finansów status quo w zakresie opodatkowania budowli. Konfederacja Lewiatan wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

Aktualność
10.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Od 1 października 2024 r. ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Program ma ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Wnioski o świadczenia można składać do ZUS od 1 października 2024 r.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma wprowadzić daleko idące ułatwienia dla polskich przedsiębiorców, ma trafić pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku i wejść w życie z półrocznym vacatio legis, aby firmy miały czas przygotować się do zmian. – Taka od początku była nasza idea: żeby przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani – podkreśla dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju ds.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Ubezpieczenia

Płatnicy, którzy wysłali wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), powinni otrzymać zwrot na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej 1 sierpnia 2024 r.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Aplikacja mObywatel w wersji 2.0 istnieje już rok? Jeśli korzystasz z niej od lipca 2023 roku, musisz pamiętać o odnowieniu swojego profilu mObywatel i ważności certyfikatu mDowodu. Dowiedz się, czym jest profil mObywatel, do czego służy certyfikat mDowodu i jak przedłużyć jego ważność w aplikacji.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Podatki

Sprawdź jaka stawka VAT obowiązuje przy montażu fotowoltaiki. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oraz które zatwierdzą swoje sprawozdanie 30 czerwca 2024 r., - 15 lipca 2024 r. to ostateczny termin na złożenie sprawozdania wraz z określonymi dokumentami do KRS, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 15 lipca to również termin składania przez niektóre

Aktualność
08.07.2024 11:49 Rachunkowość firm

W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym oraz które zatwierdzą swoje sprawozdanie 30 czerwca 2024 r., - 15 lipca 2024 r. to ostateczny termin na złożenie sprawozdania wraz z określonymi dokumentami do KRS, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 15 lipca to również termin składania przez niektóre

Poprzednia Następna