Porady i artykuły

Artykuł aktualny

Nakłady ponoszone przez podatnika na dostosowanie cudzej nieruchomości lub środka trwałego do własnych potrzeb są klasyfikowane jako tzw. inwestycja w obcym środku trwałym. Rozliczenie podatkowe tego rodzaju wydatków może być dla podatników problematyczne, szczególnie w sytuacji wcześniejszego terminu rozwiązania umowy lub zwrotu poniesionych nakładów. W publikacji wskazujemy, w jaki sposób należy

Artykuł aktualny
14.05.2024 Podatki

W okresie wiosenno-letnim rolnicy zawierają większą liczbę umów o pomocy przy zbiorach. Coraz częściej pomocnikami rolników są nie tylko polscy obywatele, ale również Ukraińcy i Białorusini. W związku z tym, że rolnicy mają wątpliwości, w jaki sposób należy rozliczać PIT od takich umów, przypominamy te zasady.

Artykuł aktualny

Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz skutki podatkowe i składkowe takiej decyzji. Wyjaśnione zostaną również zasady prowadzenia pkpir i ksiąg rachunkowych w tym okresie.

Artykuł aktualny
09.05.2024 Podatki

Jeżeli pod adresem podanym przez spółkę do KRS nie ma żadnych oznak prowadzenia przez nią działalności, to organ podatkowy może doręczać pisma na adres prywatny osoby fizycznej reprezentującej spółkę, bez pozostawiania awiz pod takim formalnym jedynie adresem spółki - wyrok NSA z 6 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 1112/23.

Artykuł aktualny
09.05.2024 Podatki

Korzystanie z pomocy bliskich osób (w tym przypadku ojca) przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie oznacza, że osoba prowadząca działalność (w tym przypadku córka) traci status podatnika VAT. Nie ma też powodu, aby przypisać udział w firmanctwie oraz status podatnika VAT ojcu. Korzystanie z pomocy bliskich osób posiadających doświadczenie i kontakty w dziedzinie, w której prowadzi się taką działalność

Artykuł aktualny
08.05.2024 Podatki

Lombardy nie mogą liczyć na zwolnienie z VAT opłat za sprzedaż aukcyjną rzeczy oddanych w zastaw. TSUE orzekł, że organizacja sprzedaży aukcyjnej nie może być traktowana jako transakcja pomocnicza wobec zwolnionych z VAT usług udzielania pożyczek pieniężnych – wyrok TSUE z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie C-89/23. Wyrok zapadł w sprawie dotyczącej Portugalii, ale ma bezpośrednie zastosowanie także w Polsce

Artykuł aktualny
08.05.2024 Podatki

MF wydał interpretację ogólną, w której przyznał, że usuwanie azbestu i instalowanie systemów OZE przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych nie podlega opodatkowaniu VAT. W interpretacji MF określił również skutki zmiany swojego stanowiska w tej sprawie. JST będą mogły dokonać korekty dotychczasowych rozliczeń, ale nie będzie ona obowiązkowa. Jeszcze

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Artykuł aktualny
06.05.2024 Podatki

W przypadku zwrotu środków z PPK przed ukończeniem przez pracownika 60 roku życia do kosztów uzyskania przychodu pracownika można zaliczyć wszystkie wpłaty dokonane na rachunek PPK, tj. wpłaty sfinansowane ze środków pracownika, przez pracodawcę oraz z Funduszu Pracy (dopłaty roczne i wpłata powitalna) – wyrok NSA z 18 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 435/21.

Artykuł aktualny
30.04.2024 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Ma to być jeden termin dla podatników VAT czynnych i podatników VAT zwolnionych. Zachowany ma zostać półroczny okres przejściowy, w trakcie którego odroczony będzie obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach przelewem, odroczone będą kary dla podatników za błędy związane

Poprzednia Następna