Kalkulatory

Kalkulator
17.08.2023 Podatki

Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

Kalkulator aktualny
11.10.2018 Podatki

Kalkulator pozwala obliczyć kwotę o którą podatnik może obniżyć zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT na podstawie art. 108d ustawy o podatku od towarów i usług.

Kalkulator aktualny

Kalkulator amortyzacji środków trwałych metodą degresywną pozwala obliczyć odpisy amortyzacyjne od środka trwałego.

Kalkulator aktualny

Kalkulator amortyzacji środków trwałych metodą liniową pozwala obliczyć odpisy amortyzacyjne od środka trwałego.

Kalkulator aktualny

Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Podatki

Kalkulator służy do wyliczania opłaty prolongacyjnej ustalanej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

Kalkulator aktualny
18.09.2014 Podatki

Kalkulator oblicza wartość netto i brutto ceny towaru przy zadanej stawce VAT.