Interpretacje

Interpretacja
17.05.2024 Podatki

Brak możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczania podatku VAT naliczonego w stosunku do działalności statutowej, w tym ramach Projektu.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Brak zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy w drodze zamiany niezabudowanej działki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Sprzedaż prawa własności działki zabudowanej budynkiem hali magazynowej.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrot podatku w związku z realizacją projektu - edukacja ekologiczna.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług transportu międzynarodowego.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu ekologicznego.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania - kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania renty wdowiej z Niemiec po zmarłym małżonku.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 62.01.12.0.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Uznanie Pana – w związku z pełnieniem funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak możliwości skorzystania z rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (nieprawomocny wyrok rozwodowy).

Poprzednia Następna