Podatki
Aktualność
04.12.2023 09:39 Podatki

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie nowego modelu porozumienia inwestycyjnego. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach należy przesłać do 27 grudnia 2023 r.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor podszywa się pod Ministerstwo Finansów i informuje o zwrocie podatku. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości do podatników.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2024 r. podwyższona zostanie wysokość maksymalnej kary porządkowej, którą można nałożyć w postępowaniu podatkowym na stronę, pełnomocnika strony, świadka lub biegłego. Maksymalny limit kary będzie wynosił 3700 zł (w 2023 r. była to kwota 3300 zł) – art. 262 Ordynacji podatkowej.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2025 r, podatnicy CIT będą elektronicznie przekazywać prowadzone księgi rachunkowe. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, w którym określa o jakie dane będzie należało uzupełnić tak przekazane księgi. Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać 1 stycznia 2025 r.

Aktualność
04.12.2023 05:00 Podatki

Wnioskodawczyni w 2022 roku zakupiła agregat prądotwórczy w celu zabezpieczenia dostawy prądu do pompy ciepła zakupionej w 2021 r. Pompa ciepła jest jedynym źródłem ogrzewania w domu kobiety. W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy można dokonać odliczenia kosztów zakupu agregatu w ramach ulgi termomodernizacyjnej za 2023 rok.

Infor
04.12.2023 Podatki

Nasza spółka ma własną kotłownię na biomasę, w której wykorzystujemy do palenia bele ze słomy. Wytworzone ciepło wykorzystujemy na własne potrzeby, tj. do ogrzewania budynku biurowego. Część wytworzonego ciepła sprzedajemy urzędowi gminy oraz gminnej szkole. Z tego tytułu wystawiamy faktury i odprowadzamy VAT do urzędu skarbowego. Nie posiadamy koncesji na taką działalność i w związku z tym mamy pytanie

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Dokonanie wypłaty na rzecz Wnioskodawcy przez Spółkę z o.o., która powstanie z przekształcenia prowadzonej przez Wnioskodawcę JDG kwot odpowiadających zyskowi, który pierwotnie został opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w działalności gospodarczej nie będzie powodowało obowiązku opodatkowania tych kwot ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego Nieruchomości do Spółki. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanego wniesienia Nieruchomości do Spółki Jawnej w formie dokonania wkładu niepieniężnego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zbywca i Nabywca zawrą transakcję, w ramach której Zbywca dokona na rzecz Nabywcy zbycia działki wraz ze znajdującymi się na niej naniesieniami stanowiącymi własność Zbywcy w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Na moment Transakcji nie upłyną 2 lata od oddania do użytkowania Budynku handlowego ani Budowli. Tym samym dostawa budynku i budowli będzie miało miejsce w okolicznościach

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku (IP Box).

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie budynku mieszkalnego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu domków letniskowych.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Dokonana, jak i planowana sprzedaż udziałów w ww. działkach nie jest i nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Pan w związku z tą sprzedażą nie jest i nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług usługi organizacji prezentacji dorobku Kół Gospodyń Wiejskich oraz przeprowadzenia konkursu na najlepszy produkt regionalny.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna w zakresie uznania świadczonych przez usług zarządzania budynkami mieszkalnymi sklasyfikowanych symbolem PKWiU: 68.32.11 i 68.32.12 za korzystające ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Obowiązki płatnika z tytułu umorzenia wierzytelności wynikającej z kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Przechowywanie faktur elektronicznych w folderach i w programie, w świetle art. 112a ustawy.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Ustalenie miejsca opodatkowania usług montażu regałów wysokiego składowania w magazynach, obowiązku rejestracji dla celów VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy VAT dla usług w zakresie konserwacji zabytków.

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Zwolnienia od podatku usług obejmujących zajęcia z akrobatyki i nowoczesnych form ruchu, piłki siatkowej na poziomie juniorskim, męską koszykówkę, tenisa stołowego, łucznictwa, jogi relaksacyjnej, kickboxingu, zajęć pilatesowych, zajęć dedykowanych seniorom „zdrowy kręgosłup”

Interpretacja
04.12.2023 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.