Podatki
Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Nieodpłatne udostępnienie przez Gminę na rzecz Spółki infrastruktury wodociągowej oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Uznanie, czy sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną jest opodatkowana podatkiem VAT, bez uwzględnienia zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT czynności wycofania środków trwałych z majątku przedsiębiorstwa do majątku prywatnego.

Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu towarów i usług, wystawionych na Spółkę i Partnerów w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
10.06.2024 Podatki

Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w związku z Obniżką Należności, o której mowa w § 50b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf, sposób rozliczenia dokonanej Obniżki Należności oraz możliwość dokumentowania Obniżki Należności za pomocą innego dokumentu niż faktura VAT (np.

Aktualność
07.06.2024 13:51 Podatki

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Artykuł aktualny
07.06.2024 Podatki

Szef KAS potwierdził, że od diet wypłacanych delegatom niebędącym pracownikami banku z tytułu ich udziału w zebraniu przedstawicieli tego banku należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a updof. Takim delegatom nie należy wystawiać informacji PIT-11 a deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. Tym samym Szef KAS za nieprawidłowe uznał stanowisko

Aktualność
07.06.2024 10:31 Podatki

Rada Ministrów uchyliła rozporządzenie w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej w 2014 roku. Miała ona działać w celu opracowania projektu nowej Ordynacji podatkowej. Prace Komisji nie zakończyły się sukcesem, jej kadencja wygasła, a nowa Ordynacja nie została uchwalona. Uchylenie rozporządzenia oznacza formalne zamknięcie projektu „nowe ogólne prawo podatkowe”.

Aktualność
07.06.2024 05:00 Podatki Ubezpieczenia

Obywatele skarżą się na niesprawiedliwe zróżnicowanie opodatkowania osób zatrudnionych na umowę o pracę w porównaniu z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Nie rozumieją, dlaczego umowa o pracę jest co do zasady najwyżej opodatkowana. Mają też wątpliwości wobec planowanej reformy składki zdrowotnej, która ma objąć wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualność
07.06.2024 05:00 Podatki

Sprawdź czy pracownika na urlopie bezpłatnym uwzględnia się w stanie zatrudnienia na potrzeby estońskiego CIT. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Sprzedaż działek o nr 1-12 nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Sprzedaż działek o nr 16 i nr 17 będzie opodatkowana podatkiem VAT w części przeznaczonej pod zabudowę (1P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) i będzie korzystała ze zwolnienia od podatku w część stanowiącej tereny bez obowiązującego MPZP oraz bez decyzji o warunkach zabudowy. Przyjęcie podziału ceny danej

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości po upływie 6 lat od jej wycofania z działalności.

Interpretacja
07.06.2024 Podatki

Uznanie Transakcji za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, nie wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT oraz prawo do odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu Przedmiotu Transakcji.