do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 4/2020, data dodania: 07.04.2020

Artykuł aktualny do 2020-06-23*

*Od 18 kwietnia 2020 r. z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 osób - w wysokości 50 procent łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek; przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych; zwolnienie ze składek dotyczy także spółdzielni socjalnych - nie ma znaczenia w ich przypadku liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń; ponadto ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu; świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne może być wypłacone kilkakrotnie, nie więcej niż trzy razy, przy czym obowiązuje 15 procent spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, jednak w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał limit 300-krotności przychodów; Mikroprzedsiębiorcy, który prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. mogą wystąpić do powiatowego urzędu pracy o pożyczkę w wysokości 5.000 zł, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem spłaty, z możliwością jej umorzenia warunkowaną prowadzeniem działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie ma już warunku niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.; w zakresie prawa pracy dopuszczalne są: zawarcie z pracownikami porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z ich umów o pracę, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu; ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku; obniżenie wymiaru czasu pracy możliwe w jeden z dwóch sposobów: 1) o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej, 2) o maksymalnie 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem przepisów o płacy minimalnej; przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wyjątki dotyczą stanowisk roboczych); po skorzystaniu przez pracodawców z dofinansowania wyłączono stosowanie art. 13 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, co skutkuje brakiem gwarancji zatrudnienia dla pracowników; Od 24.06.2020 r. obowiązuje tzw. tarcza 4.0, zawierająca przepisy dla pracodawców, polegające m.in. na: umożliwieniu w okresie epidemii - wysyłania pracownika na zaległy urlop, nawet bez jego zgody, wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia, ograniczeniu – do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do 26 000 zł ) – odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług, możliwości zawieszenia, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – niektórych obowiązków dot. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy oraz niestosowania w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń – postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym, ponadto wprowadzono możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii oraz osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy też zleceniu będą objęte postojowym.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa

Od 31 marca 2020 r. obowiązuje pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z pandemią koronawirusa, tzw. tarcza antykryzysowa. Na jego podstawie mogą oni ubiegać się m.in. o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia przestojowe, zwolnienie ze składek ZUS. Pracodawcy mają też możliwość wprowadzenia mniej korzystanych warunków zatrudnienia pracowników czy stosowania elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy. Przepisy tarczy antykryzysowej przewidują zawieszenie oraz przesunięcie niektórych obowiązków, jakie mają pracodawcy. W okresie pandemii koronawirusa zostało zawieszone wykonywanie okresowych badań lekarskich pracowników....

(...)


Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych
Jeżeli nie masz dostępu to zamów w atrakcyjnej cenie!
Mam dostęp Nie mam dostępu

Zaloguj się

Problemy z logowaniem?
Kliknij tutaj »

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK